Tietojen toimittaminen tiedonkeruisiin

THL:llä on THL-lakiin perustuva oikeus kerätä tietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, niille siirtyy myös vastuu tietojen toimittamisesta THL:lle kansalliseen tilastointiin. Tälle sivulle on koottu tietojen toimittamiseen liittyviä ohjeita ja muutoksia tietojen toimittamisesta.

Sosiaalihuoltoa koskevat tiedot

Sosiaalihuollon tietoja kerätään jatkossakin myös kunnittain

Sosiaalihuollon tiedonkeruisiin tulee jatkossakin toimittaa myös asiakkaan kotikuntaan perustuvia tietoja, vaikka palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Tietojen palautuspäivämäärät:

Osa tiedoista hyvinvointialueittain vuonna 2024

Sosiaalihuollon tiedonkeruisiin tulee jatkossakin toimittaa osin myös asiakkaan kotikuntaan perustuvia tietoja, vaikka palveluiden järjestämisvastuu onkin hyvinvointialueilla.

  • Toimeentulotukirekisteri – kotikuntatieto pysyy
  • Perheoikeudelliset palvelut – vain hyvinvointialuetason tieto
  • Sosiaalipalveluiden toimintatilasto – pääosin edelleen kotikunnittain
  • Lastensuojelun rekisteri ja avohuollon – kotikuntatieto pysyy
  • Sosiaali-Hilmo – kotikuntatieto pysyy
  • Lastensuojelun käsittelyajat – vain hyvinvointialuetason tieto
  • Lastensuojelun henkilöstömitoitus – vain hyvinvointialuetason tieto
  • Sosiaalihuollon seurantarekisteri – kotikuntatieto
  • Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat – vain hyvinvointialuetason tieto

Hyvinvointialue-tasoa tarkemmilla kuntalaisittain ryhmitellyillä tiedoilla on mahdollisuus seurata hyvinvointialueen sisäistä yhdenvertaisuutta ja sote-uudistuksen vaikutuksia.

Sosiaalihuollon toiminnasta tietoa myös osana muita rekisteritiedonkeruita

Kotihoidon tapahtumatiedot lähetään jatkossakin osana Hoitoilmoituskokonaisutta ajantaisaisesti.

Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä 1.4.2023 alkaen. RAI-tiedot siirretään THL:n keskitetysti.

Terveydenhuoltoa koskevat tiedot 

Terveydenhuoltoa koskevien tietojen toimitus jatkuu pääsääntöisesti samaan tapaan kuin aiemmin terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmän ja lisääntymisterveyteen liittyvien erillisrekistereiden kautta.

Tarkemmat ohjeet tiedonkeruittain on koottu verkkosivuillemme.  
 Tutustu tietojen toimittamisohjeisiin