Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan tilastointi

Potilas-ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan tilastoinnin suunnittelu ja toteutus on käynnistynyt. Uuden lainsäädännön toimeenpanon myötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tilastoi valtakunnallisena tilastoviranomaisena potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa.

THL on käynnistänyt tietotuotantolinjan suunnittelun yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  THL päättää tilastoitavat tiedot sekä antaa suosituksen kirjaamisesta.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnasta vastaavat uuden lain myötä:

 • Hyvinvointialueet, Helsinki
 • HUS
 • Valtion palvelut: Vankiterveydenhuolto, Puolustusvoimat, Valtion mielisairaalat
 • Työterveyslaitos

Lain potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (739/2023) yhtenä tavoitteena on tehdä potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminta näkyväksi tilastoinnin kautta. Tilastoinnin avulla saavutetaan muun muassa seuraavia hyötyjä:

 • Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminta tulee näkyväksi 
 • Toimijat voivat vertailla tietoja kansallisesti
 • Toiminnan tilastointi nostaa mahdolliset parhaat käytännöt ja epäkohdat esille, jolloin kerättyä tietoa voi hyödyntää toimijan omassa palvelukehityksessä
 • Kirjaamisen ja luokituskäytänteiden yhtenäistyminen kansallisesti

THL julkaisee ensimmäisen tilaston vuonna 2026

Laissa säädetään henkilötietojen käsittelystä potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnassa sekä siihen liittyvistä suojatoimista, tietojen dokumentointi- ja rekisteröintivelvoitteesta sekä asiakirjojen säilyttämisajasta. Laki tuli voimaan 1.1.2024, ja tietojen dokumentointia ja rekisteröintiä koskevia säännöksiä sovelletaan 1.1.2025 alkaen. THL kerää tiedot kansallista tilastoa varten ensimmäisen kerran vuonna 2026, jolloin toimijoita pyydetään toimittamaan tiedot vuodelta 2025.

Tavoitteena on edistää potilaan sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista parantamalla potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toimintaedellytyksiä ja riippumattomuutta sekä toiminnan laatua. 

THL on aloittanut tietotuotantolinjan suunnittelun yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan asiantuntijoita kuullaan valmistelun eri vaiheissa. THL järjesti 13.3.2024 työpajan potilas- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnan toimijoiden tietotarpeiden ja tiedontoimittamisen teknisten mahdollisuuksien selvittämiseksi. Työpajan tuotosten perusteella muotoillaan tarkempi luonnos tilastoitavista tiedoista. Luonnoksesta pyydetään kommentit ennen julkaisua. 

Lisätietoa

Sanna Palmgren
erikoissuunnittelija
[email protected]

Aiheesta lisää

Lisätietoa potilas- ja sosiaaliasiavastaaville sekä toiminnasta vastaaville

Työpajan 13.3.2024 aloituspuheenvuorot:

 • Hanna Sykkö, puheenjohtaja, Suomen potilasasiamiehet: Potilasasiavastaavien valtakunnallisen tilastoinnin kehittäminen yhteistyössä
 • Jari Mäkinen, puheenjohtaja, Suomen sosiaaliasiamiehet ry: Valtakunnallisen tilastoinnin hyödyntämisen mahdollisuudet asiavastaavan työssä tulevaisuudessa 
 • Satu Loippo, varapuheenjohtaja, Suomen sosiaaliasiamiehet ry: Valtakunnallisen tilastoinnin hyödyntämisen mahdollisuudet asiavastaavan työssä tulevaisuudessa
 • Kaikki esitykset (julkari.fi)

Lisätietoa järjestelmätoimittajille: