Mikrobiologiska vattenanalyser

Laboratoriet för vattenmikrobiologi vid Institutet för hälsa och välfärd

  • Analyserar förekomsten av mikrober i vattenprover som serviceundersökningar åt kommuner och vattenverk
  • Undersöker förekomsten av legionellabakterier i vattenmiljöer av olika slag, såsom i system för varmt bruksvatten, hushållsvatten, kylvatten, befuktningsvatten, badanläggningsvatten och avloppsvatten
  • Ger sakkunnighjälp för hantering av problem med vattenburna epidemier och vattenkvaliteten
  • Tar emot mikrobstammar, genomprov och sekvenser som isolerats från vatten

På denna webbplats: 

Information om testlaboratoriet

FINAS och ILAC MRA ackrediteringsmärkena.

THL:s ackrediterade kompetensområde

Enheten har ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorium T077. Enheten är ackrediterad i enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och information om dess kompetensområde finns på webbplatsen för FINAS.

På vår webbplats

Vattenburna epidemier
Information och sakkunnighjälp vid hanteringen av problem med vattenburna epidemier och vattenkvaliteten.