Ympäristömyrkyt pienestä seerumitilavuudesta (mikro-POP)

Menetelmää käytetään pääasiallisesti yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa ja muusta palveluanalytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti. Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot:
Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Menetelmän avulla voidaan määrittää eräitä tyypillisimpiä ympäristömyrkkyjä erittäin pienestä näytetilavuudesta (100–200 µl seerumia tai plasmaa). Menetelmä soveltuu erityisesti suurten näyteaineistojen analysointiin ja epidemiologisiin tutkimuksiin, joissa näytemäärä voi vaihdella sadoista tuhansiin. Asiakkaan tarpeiden mukaan vakioanalyysiä voidaan muokata esimerkiksi lisäämällä siihen yhdisteitä.

Kotiniini, joka kertoo tupakansavulle altistumisesta, analysoidaan usein yhdessä ympäristömyrkkyjen kanssa epidemiologisissa tutkimuksissa:
Kotiniinin analyysi

Akkreditointi

 • Menetelmä kuuluu laboratorion mukautuvaan pätevyysalueeseen ja akkreditointi koskee alla mainittuja matriiseja ja analyyttejä.

Näytteiden määrä

 • Tehdään myös yksittäisille näytteille

Matriisit

 • Seerumi, plasma ja äidinmaito

Menetelmäkuvaus

 • Näytteet saostetaan etanolilla ja tutkittavat yhdisteet uutetaan dikloorimetaani-heksaanilla. Uute puhdistetaan silikapylväällä. Määritys tehdään kaasukromatografilla ja kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrillä (GC-MSMS).

Määritysrajat

 • 5,0–40 pg/ml

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyteastiaksi soveltuu lasi, polyeteeni (PE)
 • Näytemäärä vähintään 200 μl
 • Näytteen säilyvyys: +7°C 3 vrk, -18°C vähintään 20 v, -70°C tai nestetyppi pysyvästi
 • Katso myös kaikkia analyysejä koskevat yleiset näytteenotto-ohjeet:
  Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lähettäminen

 • Pakasteena kylmäpakkauksessa

Analyytit

 • Pentaklooribentseeni (PeCB)
 • Heksaklooribentseeni (HCB)
 • alfa-Heksakloorisykloheksaani (α-HCH)
 • beta-Heksakloorisykloheksaani (β-HCH)
 • gamma-Heksakloorisykloheksaani (γ-HCH)
 • Oksyklordaani
 • Trans-nonakloori
 • p,p´-DDT
 • p,p´-DDE
 • PCB 28
 • PCB 52
 • PCB 74
 • PCB 99
 • PCB 101
 • PCB 118
 • PCB 138
 • PCB 153
 • PCB 156
 • PCB 170
 • PCB 180
 • PCB 183
 • PCB 187
 • PBDE 47
 • PBDE 99
 • PBDE 153

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)