PBDE-yhdisteiden analyysi

Menetelmää käytetään pääasiallisesti yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa ja muusta palveluanalytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti. Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot:
Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lue lisää palonestoaineiden käytöstä ja lähteistä, ihmisen altistumisesta ja terveysriskistä:
Palonestoaineet

Katso myös ympäristömyrkkyjen analyysi pienestä seerumitilavuudesta:
Ympäristömyrkyt pienestä seerumitilavuudesta (mikro-POP)

Akkreditointi

 • Menetelmä kuuluu laboratorion mukautuvaan pätevyysalueeseen ja akkreditointi koskee alla mainittuja matriiseja ja analyyttejä.

Näytteiden määrä

 • Tehdään myös yksittäisille näytteille

Matriisit

 • Seerumi, äidinmaito, istukka ja muut ihmisperäiset näytteet
 • Kala ja muut eläinperäiset näytteet
 • Elintarvikkeet ja rehu
 • Maaperä, sedimentti ja muut laboratorion vakiomenetelmillä analysoitavat ympäristönäytteet
 • Vesi
 • Muut rasvaa ja öljyä sisältävät näytteet

Menetelmäkuvaus

 • Matriisikohtaisen esikäsittelyn jälkeen tutkittavat yhdisteet uutetaan ja uute puhdistetaan silika- ja alumiinioksidipylväällä. Yhdisteet erotellaan aktiivihiilipylväällä. Määritys tehdään kaasukromatografilla ja kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrillä (GC-MSMS).

Määritysrajat

 • Riippuu näytemäärästä ja matriisista
 • Esimerkiksi kudosnäytteiden PBDE-yhdisteet: 10–100 pg/g rasvaa

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyteastiaksi soveltuu lasi, polyeteeni (PE) tai alumiinifolio
 • Vältä muoviastioita kontaminaation vuoksi
 • Näytemäärä vähintään: nesteet 1000 ml, seerumi ja äidinmaito 100 ml, maaperä ja sedimentti 50 g, elintarvikkeet ja rehut 1000 g (EU N:o 252/2012), rasva 10 g
 • Näytteen säilyvyys (vesi, maaperä ja sedimentti): +7°C 7 vrk, -18°C vähintään 20 v, -70°C tai nestetyppi pysyvästi
 • Näytteen säilyvyys (muut näytteet): +7°C 3 vrk, -18°C vähintään 20 v, -70°C tai nestetyppi pysyvästi
 • Katso myös kaikkia analyysejä koskevat yleiset näytteenotto-ohjeet:
  Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lähettäminen

 • Pakasteena kylmäpakkauksessa

Analyytit

 • PBDE 28
 • PBDE 47
 • PBDE 49
 • PBDE 66
 • PBDE 77
 • PBDE 99
 • PBDE 100
 • PBDE 138
 • PBDE 153
 • PBDE 154
 • PBDE 183
 • PBDE 209

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)