Orgaanisten tinayhdisteiden analyysi

Menetelmää käytetään pääasiallisesti yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa ja muusta palveluanalytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti. Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot:
Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lue lisää orgaanisten tinayhdisteiden käytöstä ja lähteistä, ihmisen altistumisesta ja terveysriskistä:
Orgaaniset tinayhdisteet

Akkreditointi

 • Menetelmä kuuluu laboratorion mukautuvaan pätevyysalueeseen ja akkreditointi koskee kudos- ja sedimenttimatriiseja.

Näytteiden määrä

 • Tehdään myös yksittäisille näytteille

Matriisit

 • Kokoveri ja muut ihmisperäiset näytteet
 • Kala ja muut eläinperäiset näytteet
 • Elintarvikkeet
 • Maaperä, sedimentti ja muut ympäristönäytteet

Menetelmäkuvaus

 • Tutkittavat yhdisteet uutetaan orgaaniseen liuottimeen. Natriumtetraetyyliboraatilla muodostetaan haihtuvat johdannaiset ja näytteet puhdistetaan alumiinioksidipylväällä. Määritys tehdään kaasukromatografilla ja kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrillä (GC-MS/MS).

Määritysrajat

 • 0,4–3,0 ng/g kuivapainoa (sedimentti)
 • 0,1–1,1 ng/g tuorepainoa (kudos)
 • Dioktyylitinan määritys kaikista matriiseista sekä difenyylitinan määritys kudosnäytteistä on semikvantitatiivinen

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyteastiaksi soveltuu suolahappopesty lasiastia, jonka voimme lähettää näytteenottoa varten. Kiinteillä näytteillä näyteastiaksi sopii myös alumiinifolio tai alkuperäispakkaus.
 • Näytteenkäsittelyssä on vältettävä kontaktia värillisten muovien kanssa
 • Verinäytteisiin on lisättävä säilöntäaineeksi antikoagulantti
 • Näytemäärä vähintään: kokoveri 5,0 ml, vesi 500 ml, muut näytteet 50 g
 • Näytteen säilyvyys: -18°C vähintään 5 v, -70°C tai nestetyppi vähintään 20 v
 • Katso myös kaikkia analyysejä koskevat yleiset näytteenotto-ohjeet:
  Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lähettäminen

 • Kylmäpakkauksessa

Analyytit

 • Monobutyylitina (MBT)
 • Dibutyylitina (DBT)
 • Tributyylitina (TBT)
 • Monofenyylitina (MPhT)
 • Difenyylitina (DPhT)
 • Trifenyylitina (TPhT)
 • Dioktyylitina (DOT)

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)