Bisfenoli A:n analyysi

Menetelmää käytetään pääasiallisesti yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa ja muusta palveluanalytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti. Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot:
Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lue lisää bisfenoli A:n käytöstä ja lähteistä, ihmisen altistumisesta ja terveysriskistä:
Bisfenoli A

Akkreditointi

 • Menetelmä on akkreditoitu virtsalle

Näytteiden määrä

 • Vähintään 6 kpl

Matriisi

 • Virtsa
 • Kuluttajatuotteet
 • Vesi

Menetelmäkuvaus

 • Näytteet esikäsitellään tarvittaessa entsymaattisesti. Tutkittavat yhdisteet uutetaan orgaanisella liuottimella. Määritys tehdään nestekromatografi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrillä (LC-MS/MS).

Määritysrajat

 • 0,2–1,5 ng/ml (vesi ja virtsa) tai
 • 0,2–1,5 ng/g tuorepainoa (kuluttajatuotteet)

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyteastiaksi soveltuu lasi, polypropyleeni (PP), polyeteeni (PE) tai alumiinifolio
 • Näytemäärä vähintään: virtsa 1,0 ml, muut näytteet 1 g
 • Näytteen säilyvyys: -18°C 12 kk, -70°C tai nestetyppi vähintään 20 v
 • Katso myös kaikkia analyysejä koskevat yleiset näytteenotto-ohjeet:
  Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lähettäminen

 • Kylmäpakkauksessa

Analyytit 

 • Bisfenoli A

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)