Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden analyysi

Menetelmää käytetään päivittäisanalytiikassa ja vastaanotamme rutiinisti sekä yksittäisiä näytteitä että tutkimusprojektien näytteitä. Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot:
Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lue lisää dioksiinien ja PCB-yhdisteiden käytöstä ja lähteistä, ihmisen altistumisesta ja terveysriskistä:
Dioksiinit ja PCB-yhdisteet

Katso myös ympäristömyrkkyjen analyysi pienestä seerumitilavuudesta:
Ympäristömyrkyt pienestä seerumitilavuudesta (mikro-POP)

Akkreditointi

 • Menetelmä kuuluu laboratorion mukautuvaan pätevyysalueeseen ja akkreditointi koskee alla mainittuja matriiseja ja analyyttejä.

Näytteiden määrä

 • Tehdään myös yksittäisille näytteille

Matriisit

 • Seerumi, äidinmaito, istukka ja muut ihmisperäiset näytteet
 • Kala ja muut eläinperäiset näytteet
 • Elintarvikkeet ja rehu
 • Maaperä, sedimentti ja muut laboratorion vakiomenetelmillä analysoitavat ympäristönäytteet
 • Vesi
 • Muut rasvaa ja öljyä sisältävät näytteet

Menetelmäkuvaus

 • Matriisikohtaisen esikäsittelyn jälkeen tutkittavat yhdisteet uutetaan ja uute puhdistetaan silika- ja alumiinioksidipylväällä. Yhdisteet erotellaan aktiivihiilipylväällä. Määritys tehdään kaasukromatografilla ja kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrillä (GC-MSMS).

Määritysrajat

 • Riippuu näytemäärästä ja matriisista
 • Esimerkiksi kudosnäytteiden PCDD, PCDF ja non-ortho-PCB: 0,1–5,0 pg/g rasvaa 
 • Esimerkiksi kudosnäytteiden muut PCB-yhdisteet: 10–100 pg/g rasvaa

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyteastiaksi soveltuu lasi, polyeteeni (PE) tai alumiinifolio
 • Näytemäärä vähintään: nesteet 1000 ml, seerumi ja äidinmaito 100 ml, maaperä ja sedimentti 50 g, elintarvikkeet ja rehut 1000 g (EU N:o 252/2012), rasva 10 g
 • Näytteen säilyvyys (vesi, maaperä ja sedimentti): +7°C 7 vrk, -18°C vähintään 20 v, -70°C tai nestetyppi pysyvästi
 • Näytteen säilyvyys (muut näytteet): +7°C 3 vrk, -18°C vähintään 20 v, -70°C tai nestetyppi pysyvästi
 • Katso myös kaikkia analyysejä koskevat yleiset näytteenotto-ohjeet:
  Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lähettäminen

 • Pakasteena kylmäpakkauksessa

Analyytit

Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit (PCDD:t)

 • 2,3,7,8-TCDD
 • 1,2,3,7,8-PeCDD
 • 1,2,3,4,7,8-HxCDD
 • 1,2,3,6,7,8-HxCDD
 • 1,2,3,7,8,9-HxCDD
 • 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
 • OCDD

Polyklooratut dibentsofuraanit (PCDF:t)

 • 2,3,7,8-TCDF
 • 1,2,3,7,8-PeCDF
 • 2,3,4,7,8-PeCDF
 • 1,2,3,4,7,8-HxCDF
 • 1,2,3,6,7,8-HxCDF
 • 1,2,3,7,8,9-HxCDF
 • 2,3,4,6,7,8-HxCDF
 • 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
 • 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
 • OCDF

Non-ortho polyklooratut bifenyylit (Non-ortho PCB:t)

 • PCB 77
 • PCB 81
 • PCB 126
 • PCB 169

Muut polyklooratut bifenyylit (Muut PCB:t)

 • PCB 18
 • PCB 28
 • PCB 33
 • PCB 47
 • PCB 49
 • PCB 52
 • PCB 66
 • PCB 74
 • PCB 99
 • PCB 101
 • PCB 105
 • PCB 110
 • PCB 114
 • PCB 118
 • PCB 123
 • PCB 128
 • PCB 138
 • PCB 141
 • PCB 153
 • PCB 156
 • PCB 157
 • PCB 167
 • PCB 170
 • PCB 180
 • PCB 183
 • PCB 187
 • PCB 189
 • PCB 194
 • PCB 206
 • PCB 209

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)