PFAS-yhdisteiden analyysi

Menetelmää käytetään pääasiallisesti yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa ja muusta palveluanalytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti. Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot:
Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lue lisää fluorattujen yhdisteiden käytöstä ja lähteistä, ihmisen altistumisesta ja terveysriskistä:
PFAS-yhdisteet

Akkreditointi

 • Menetelmä kuuluu laboratorion mukautuvaan pätevyysalueeseen ja akkreditointi koskee perfluoroalkyylisulfonaattien ja perfluoroalkyylikarboksyylihappojen analyysiä seerumista ja kalasta

Näytteiden määrä

 • Tehdään myös yksittäisille näytteille

Matriisit

 • Seerumi, äidinmaito ja muut ihmisperäiset näytteet
 • Elintarvikkeet
 • Maaperä, sedimentti ja muut ympäristönäytteet
 • Vesi

Menetelmäkuvaus 

 • Näytteet esikäsitellään tarvittaessa entsymaattisesti. Tutkittavat yhdisteet uutetaan orgaanisella liuottimella. Määritys tehdään nestekromatografi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrillä (LC-MS/MS).

Määritysrajat

 • 0,2–1,5 ng/ml (seerumi ja muut nestemäiset näytteet)
 • 0,2–1,5 ng/g tuorepainoa (kiinteät näytteet)

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyteastiaksi soveltuu polypropyleeni (PP) tai polyeteeni (PE)
 • Näytemäärä vähintään: seerumi 0,2 ml, äidinmaito 10 ml, vesi 50 ml, muut näytteet 2 g
 • Näytteen säilyvyys: -18°C 12 kk, -70°C tai nestetyppi vähintään 20 v
 • Katso myös kaikkia analyysejä koskevat yleiset näytteenotto-ohjeet:
  Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lähettäminen

 • Kylmäpakkauksessa

Analyytit

Perfluoroalkyylisulfonihapot

 • PFHxS
 • PFHpS
 • PFOS
 • PFDS

Perfluoroalkyylikarboksyylihapot

 • PFHxA
 • PFHpA
 • PFOA
 • PFNA
 • PFDA
 • PFUnA
 • PFDoA
 • PFTrA
 • PFTeA

Perfluoro-oktaanisulfonamidi ja sen johdannaiset (eivät kuulu akkreditoinnin piiriin)

 • FOSA
 • MeFOSAA
 • EtFOSAA

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)