Kotiniinin analyysi

Menetelmää käytetään pääasiallisesti yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa ja muusta palveluanalytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti. Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot:
Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Kotiniini on nikotiinin aineenvaihduntatuote, joka kertoo tupakansavulle altistumisesta. Kotiniinia esiintyy sekä aktiivisten että passiivisten tupakoitsijoiden veressä ja virtsassa. Kotiniini analysoidaan usein yhdessä Ympäristömyrkyt pienestä seerumitilavuudesta -menetelmän kanssa:
Ympäristömyrkyt pienestä seerumitilavuudesta (mikro-POP)

Akkreditointi

 • Menetelmä on akkreditoitu virtsalle ja seerumille

Näytteiden määrä

 • Vähintään 6 kpl

Matriisit

 • Virtsa
 • Seerumi

Menetelmäkuvaus

 • Tutkittavat yhdisteet uutetaan orgaanisella liuottimella ja määritetään nestekromatografi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrillä (LC-MS/MS).

Määritysrajat

 • 0,25 ng/ml

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyteastiaksi soveltuu lasi tai polypropyleeni (PP)
 • Näytemäärä vähintään: seerumi 0,1 ml, virtsa 1,0 ml
 • Näytteen säilyvyys: +7°C 3 vrk, -18°C vähintään 20 v, -70°C tai nestetyppi pysyvästi
 • Katso myös kaikkia analyysejä koskevat yleiset näytteenotto-ohjeet:
  Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lähettäminen

 • Pakasteena kylmäpakkauksessa

Analyytit

 • Kotiniini

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)