Ftalaattien analyysi

Menetelmää käytetään pääasiallisesti yhteistyönä tehtävissä tutkimushankkeissa ja muusta palveluanalytiikasta sovitaan tapauskohtaisesti. Kirjalliset tarjouspyynnöt ja yhteydenotot:
Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lue lisää ftalaattien käytöstä ja lähteistä, ihmisen altistumisesta ja terveysriskistä:
Ftalaatit

Akkreditointi

 • Menetelmä on akkreditoitu virtsalle

Näytteiden määrä

 • Vähintään 6 kpl

Matriisit

 • Virtsa

Menetelmäkuvaus

 • Näytteet esikäsitellään entsymaattisesti. Tutkittavat yhdisteet määritetään nestekromatografi-kolmoiskvadrupoli-massaspektrometrillä (LC-MS/MS).

Määritysrajat

 • 0,25–2,5 ng/ml

Näytteenotto-ohjeet

 • Näyteastiaksi soveltuu lasi tai polypropyleeni (PP)
 • Näytemäärä vähintään 1,0 ml
 • Näytteen säilyvyys: +7°C 3 vrk, -18°C vähintään 20 v, -70°C tai nestetyppi pysyvästi
 • Katso myös kaikkia analyysejä koskevat yleiset näytteenotto-ohjeet:
  Ympäristömyrkkyjen analytiikka

Lähettäminen

 • Pakasteena kylmäpakkauksessa

Analyytit

 • Monoetyyliftalaatti
 • Mono-isobutyyliftalaatti
 • Mono-n-butyyliftalaatti
 • Mono-(2-etyyliheksyyli)-ftalaatti
 • Monobentsyyliftalaatti
 • Mono-(2-etyyli-5-oksoheksyyli)-ftalaatti
 • Mono-(2-etyyli-5-hydroksiheksyyli)-ftalaatti
 • Mono-(2-etyyli-5-karboksipentyyli)-ftalaatti
 • Monosykloheksyyliftalaatti
 • Mono-n-oktyyliftalaatti
 • Mono-isononyyliftalaatti
 • Monokarboksi-iso-oktyyliftalaatti
 • Monohydroksi-isononyyliftalaatti
 • Mono(propyyli-6-hydroksiheptyyli)-ftalaatti
 • Monokarboksi-isononyyliftalaatti

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue

Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Analyysitilauslomake

Kaikkien lähetettävien näytteiden mukana on toimitettava analyysitilauslomake ja eritelty näytelista.

Analyysitilauslomake ympäristömyrkkyanalyyseille (pdf 142 kt)