Kvalitetsregistret för behandling av mun- och tandsjukdomar (nationellt kvalitetsregister)

DATASKYDDSMEDDELANDE FÖR ATT INFORMERA DEN REGISTRERADE

Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter. för arkiveringsändamål. Organisationen följer gällande dataskyddslagstiftning vid behandlingen av personuppgifter och ser till att informationssäkerheten är på en adekvat nivå. I detta meddelande beskrivs närmare hur organisationen behandlar dina personuppgifter för statistikföring, forskning, utvärdering och benchmarking, i syfte att systematiskt förbättra kvaliteten på de tjänster och den vård som omfattas av kvalitetsregistret. Personuppgifterna behandlas dessutom för att sköta expertuppgifter.

I kvalitetsregistret för behandling av mun- och tandsjukdomar behandlar vi personuppgifter i syfte att följa och utveckla kvaliteten på mun- och tandvården och vårdens effekter.