Njursjukdomsregistret (nationellt kvalitetsregister)

Dataskyddsmeddelande för att informera den registrerade

Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Organisationen följer gällande dataskyddslagstiftning vid behandlingen av personuppgifter och ser till att informationssäkerheten är på en adekvat nivå. I detta meddelande beskrivs närmare hur organisationen behandlar dina personuppgifter för statistikföring, forskning och utvärdering av tjänsternas kvalitet. Syftet med njursjukdomsregistret är att övervaka och utveckla kvaliteten och effektiviteten i vården av patienter som får njurersättningsterapi (dialys eller njurtransplantation) samt predialyspatienter. Personuppgifterna behandlas dessutom för att sköta expertuppgifter.