Coronavaccinationer för 12–17-åriga barn och unga

Uppdaterat 11.12.2023 vacciner som används

Med coronavaccinationer skyddas barn och unga mot allvarlig coronasjukdom

Fastän coronasjukdomen sällan är allvarlig för barn ökar grundsjukdomarna risken att insjukna i allvarlig coronasjukdom även för barn och unga. Å andra sidan kan coronasjukdomen förvärra deras grundsjukdom.

Också för barn kan till coronainfektionen höra långvariga symtom (long covid).

Vaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Mera information om coronavirussjukdomen hos barn:
Coronavirus SARS-CoV-2

På denna sida

Hur många doser rekommenderas till 12–17-åringar

THL rekommenderar till alla 12–17-åringar minst 2 vaccindoser. Därtill rekommenderar vi en tredje vaccindos till 12–17-åringar som hör till riskgrupperna.
Förteckning över riskgrupperna

En tredje vaccindos även ges till övriga 12–17-åringar, om det är nödvändigt på grund av vägande skäl, till exempel vaccinationsintyg. 

En genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos.
Mera information: Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen?

Unga 12-17-åringar med kraftig immunbrist kan få ytterligare boosterdoser enligt den ansvariga läkarens individuella bedömning. De hör även till höstvinterns målgrupp för boosterdos. 

Tilläggsuppgifter:

Vilka coronavaccin erbjuds 12–17 åringar?

I Finland erbjuds Comirnaty- och Nuvaxovid-vaccin till 12-17-åriga barn och ungdomar. 

Är coronavaccinen effektiva för 12–17-åriga barn och unga?

Alla vaccin som används skyddar effektivt 12–17-åringar mot allvarligt coronasjukdom. Mot omikronsmitta är vaccinernas effekt måttlig och kortvarig.

I undersökningar som gjorts innan vaccinpreparaten har fått försäljningstillstånd har de immunologiska svaren för 12-17-åringar varit liknande som för vuxna.

I undersökningar i USA under perioden med Omikron var Comirnaty 30 mikrog/dos -vaccinets effekt hos 12–17-åriga mot mycket allvarlig sjukdom 79 procent.

Är coronavaccinen trygga för 12–17-åriga barn och unga?

I undersökningar har biverkningarna av mRNA-vaccinen bland 12–15-åriga ungdomar varit liknande som hos de vuxna. 

Vanligtvis förekommer lokala symtom i injektionsområdet var smärta, svullnad och rodnad samt trötthet, huvudvärk, frossa, muskelsmärta och feber. Alla symtomen var övergående. Det är sannolikt att symtomen efter den andra dosen är vanligare än efter den första dosen.

Runtom i världen har redan tiotals miljoner 12–17-åringar fått Comirnaty- vaccinet. I säkerhetsuppföljningen av dessa vaccin har varken i Finland eller i världen uppdagats några säkerhetsbekymmer gällande speciellt den här åldersgruppen. Nuvaxovid-vaccinet har getts till 12 - 17-åringar i en betydligt mindre utsträckning.

Har man observerat hjärtmuskel- eller hjärtsäcksinflammation hos barn och unga?

Som en sällsynt biverkning har hos de som har fått mRNA-vaccin rapporterats hjärtmuskelinflammation dvs myokardit och hjärtsäcksinflammation dvs. perikardit. Dessa har konstaterats särskilt efter andra vaccindosen främst hos unga män och symtomen har oftast börjat inom 7 dagar från vaccinationen. Symtomen har i de flesta fallen motsvarat dem som allmänt förekommer vid hjärtmuskelinflammation, och patienterna har återhämtat sig bra.

Enligt en undersökning som gjorts i Frankrike konstaterades hos 12–29 åringar 7 dagar efter den andra Comirnaty-vaccindosen 2–3 extra fall av myokardit bland 100 000 vaccinerade.

I en nordisk undersökning som gjorts bland 16–24-åriga män konstaterades 4-7 extra fall bland 100 000 vaccinerade under 28 dygn 4–7 efter den andra Comirnaty-dosen.

Myokardit har även förkommit bland 12-15-åringar efter vaccinationen, men antalet har varit mindre än bland 16-24-åringar.

Pressmeddelande: Nordisk studie bekräftar samband mellan coronavaccin och hjärtmuskelinflammationer – fallen är sällsynta och lindriga

Myndigheterna följer upp coronavaccinernas säkerhet både i Finland och internationellt

Myndigheterna följer aktivt upp coronavaccinens vaccinsäkerheten hos barn och vuxna även efter det vaccinet tagits i bruk. Uppföljningen görs både i Finland och internationellt.

Vem besluter om barnets vaccination?

I Finland kan en minderåring själv besluta om hen vill vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinationen anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. 
Läs mera: Coronavaccination av barn och unga

Tilläggsmaterial

Mera information

Litteratur

Ali K, Berman G, Zhou H, ym. Evaluation of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in Adolescents. N Engl J Med. 9. joulukuuta 2021. 

Frenck RW, Klein NP, Kitchin N, ym. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. N Engl J Med. 15. heinäkuuta 2021. 

Oliveira CR, Niccolai LM, Sheikha H, ym. Assessment of Clinical Effectiveness of BNT162b2 COVID-19 Vaccine in US Adolescents. JAMA Netw Open. 3. maaliskuuta 2022. 

Olson SM, Newhams MM, Halasa NB, Price AM, Boom JA, Sahni LC, ym. Effectiveness of BNT162b2 Vaccine against Critical Covid-19 in Adolescents. N Engl J Med. 12. tammikuuta 2022.

Powell AA, Kirsebom F, Stowe J, McOwat K, Saliba V, Ramsay ME, ym. Adolescent vaccination with BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer-BioNTech) vaccine and effectiveness against COVID-19: national test-negative case-control study, England. Preprint. Epidemiology. 18. helmikuuta 2022. 

Reis BY, Barda N, Leshchinsky M, Kepten E, Hernán MA, Lipsitch M, ym. Effectiveness of BNT162b2 Vaccine against Delta Variant in Adolescents. N Engl J Med. 25. marraskuuta 2021.

Hviid A, Dvoncova K.: Association between COVID-19 vaccines and paediatric safety outcomes in children and adolescents aged 5-19 years in the Nordic countries: Myocarditis, pericarditis and thromboembolic events 23.1.2023 EMA