Kasvatus- ja perheneuvonta

Vuoden 2019 kasvatus- ja perheneuvontaa koskeva tiedonkeruu toteutettiin ja tietoja pyydettiin 14.2.2020 mennessä.

Suomen 311 kunnasta (vuoden 2019 aluejako) kaikkiaan 263 kuntaa vastasi kasvatus- ja perheneuvontaa koskevaan kyselyyn. Vastanneissa kunnissa asui 91 prosenttia Suomen väestöstä vuonna 2019. Yksittäisten kysymysten kohdalla vastanneiden kuntien määrä vaihteli kuitenkin paljon, ja useasta kunnasta kerrottiinkin, että tietojärjestelmästä ei saa THL:n pyytämiä tietoja. Tehtiin päätös, että vuoden 2019 tilastotietoja ei julkaista. 

THL:ssä on päätetty, ettei kasvatus- ja perheneuvonnan kuntakyselyä enää toimiteta, vaan jäädään odottamaan tulevaa sosiaalihuollon rekisteriuudistusta. Vuoden 2019 Kasvatus- ja perheneuvontaa koskeva tiedonkeruu jäi siis tältä osin viimeiseksi.
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston hyödyntäminen tiedon toisiokäytössä

THL on toteuttanut kuntien sosiaalipalveluja kartoittavan tilastokyselyn kolmen vuoden välein. Tilastokyselyn kysymykset koskevat vammaisten palveluita, sosiaalista luototusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja varhaiskasvatusta. Toimintavuotta 2016 koskevaan kyselyyn lisättiin kasvatus- ja perheneuvontaa koskeva osio pilottikyselynä, jonka ensisijainen tehtävä oli saattaa kunnille tiedoksi tilastotiedonkeruun uudistettu tietosisältö, testata kysymysten ymmärrettävyyttä ja tietojen saatavuutta. 

Kasvatus- ja perheneuvontaa koskeva tiedonkeruu on aiemmin toimitettu erilliskyselynä viiden vuoden välein, joista viimeisin julkaisu koski toimintavuotta 2012. 

Taulukot

Taustatietoja

Lisätietoja

Tuula Kuoppala
puh. 029 5247 234

Martta Forsell
puh. 029 5247 974

sähköposti: [email protected]

LAATUSELOSTE

TILASTO- JA INDIKAATTORIPANKKI SOTKANET.FI

ANNA PALAUTETTA