Kaatumisvaaran arviointi

Kaatumisvaaran arviointi ja kaatumisten ehkäisyn toimintasuunnitelma

Lyhyt kaatumisvaaran arviointi – FROP-Com (pdf 58 kt)
Lyhyt kaatumisvaaran arviointi – FRAT (pdf 99 kt)
Laaja kaatumisvaaran arviointi (pdf 142 kt)
Kaatumisten ehkäisyn toimintasuunnitelma (pdf 43 kt)

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas

Kaatumisten ehkäisyn maailmansuositukset

Vuonna 2022 julkaistiin kaatumisten ehkäisyn maailmanlaajuiset suositukset (Montero-Odasso ym. 2022). Suositukset syventävät ja täydentävät aiempia ohjeistuksia. 
Yksityiskohtaiset suomennetut suositukset UKK-instituutin verkkosivuilla

Lähde: 

Montero-Odasso M ym. Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. Age and Ageing 2022:51;1-36.