Päivähoidossa olevien lasten B-hepatiittirokotukset

Päiväkoti-ikäiselle lapselle tarjotaan vain hyvin harvoin hepatiitti B -rokotusta, sillä riski saada hepatiitti B -tartunta päivähoidossa on erittäin pieni. Rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista.

Mahdollinen tartuntariski on olemassa silloin, kun lasten joukossa on hepatiitti B -positiivinen eli infektiota sairastava tai virusta kantava lapsi. Vain sylki- tai verikontakti voivat johtaa tartuntaan. Riski on kaiken kaikkiaan hyvin pieni.

Kun rokotuksia järjestetetään täytyy huomioida, että hepatiitti B -positiivisuus on salassa pidettävä terveystieto. Myös rokotustiedot ovat terveystietoja. 

Rokotuksiin saa käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita

Aiemmin päivähoitopaikan sijaintikunta on kustantanut hepatiitti B -rokotukset, jos on arvioitu, että päivähoitoikäinen lapsi voisi tartuttaa hepatiitti B:n muihin samassa päivähoitoryhmässä oleviin lapsiin. Nyt alle 5-vuotiaiden lasten rokotuksiin voidaan käyttää kansallista rokotusohjelmaa varten hankittua hepatiitti B -rokotetta.

Riski päivähoidossa tapahtuvalle tartunnalle on erittäin pieni 

Suomessa lasten hepatiitti B -tartunnat ovat hyvin harvinaisia. Tiedossa ei ole yhtäkään tapausta, jossa lapsi olisi saanut tartunnan päivähoidossa.  

 • Tartuntatautirekisteriin ilmoitetaan vuosittain keskimäärin viisi alle 5-vuotiaiden hepatiitti B -infektiota. Nämä ovat löytyneet esimerkiksi lapsen maahantulotarkastuksen yhteydessä. 
 • Vain osa hepatiitti B -positiivisista lapsista on päivähoidossa.
 • Virusta on jonkin verran limakalvolla, mutta ihon läpi tai tavallisessa ihokontaktissa virus ei tartu. Tartunta vaatii esimerkiksi sekä tartuttajan että tartunnan saajan yhtäaikaista haavaa.
 • Raskaana olevien infektioita seulomalla löydetään hepatiitti B -virusta kantavat äidit, jolloin pystytään ehkäisemään syntyvän lapsen tartunta.

Jos terveydenhuollon toimipisteessä todetaan päivähoidossa olevan lapsen hepatiitti B -infektio suositellaan, että lapsen huoltajat kertovat tästä päiväkodin henkilökunnalle. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus myös estää tietojen luovuttaminen muille tahoille.

Tieto lapsen hepatiitti B -positiivisuudesta ei saa johtaa minkäänlaiseen syrjimiseen tai poikkeavaan kohteluun päivähoidossa. 

Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista

 • Rokotetta tarjotaan vain alle viisivuotiaille saman päivähoitoryhmän lapsille. 
 • Ei ole tarkoitus rokottaa koko päiväkotia. Esimerkiksi ulkoileminen samassa pihassa tai ajoittainen oleskelu samoissa tiloissa ei aiheuta minkäänlaista tartuntariskiä.
 • Perhepäivähoidossa rokotetta voidaan tarjota lasten iästä riippumatta koko ryhmälle. 
 • Rokotuksia kannattaa järjestää tiettyinä etukäteen määrättyinä aikoina esimerkiksi syyskuussa ja tammikuussa. Näin vältetään tilanne, jossa yhden lapsen tulo ryhmään johtaa rokotuksiin ja kyseisen lapsen tunnistamiseen mahdollisen tartuntariskin aiheuttajana. 
 • Lapsen infektio ja rokotustieto ovat salassa pidettäviä asioita, eikä näitä tietoja saa levittää esimerkiksi päiväkodin lapsille tai lasten vanhemmille. 

Päivähoidossa olevia lapsia ei tarvitse testata

 • Yksittäisen lapsen vanhempien kotimaan tai lapsen ihonvärin perusteella ei saa lähteä testaamaan lasta itseään tai ryhmän muita lapsia.
 • Hepatiitti B -infektion yleisyys vaihtelee maittain. Se on erittäin harvinainen suomalaista syntyperää olevilla lapsilla.
 • Pakolaiset ja turvapaikanhakijat testataan tartuntojen löytämiseksi, jos he tulevat maasta, jossa vähintään 2 prosentilla väestöstä on tartunta.
 • Adoptiolapsilta testataan hepatiitti B tulotarkastuksessa.