Pneumokokkirokotteet

Näille sivuille on koottu tietoa pneumokokkirokotteista, niiden käytöstä ja rokotusaikatauluista ikä- ja riskiryhmittäin. 

Sivuilla on käsitelty sekä kansallisen rokotusohjelman että rokotusohjelman ulkopuolisia pneumokokkirokotteita. Kirjallisuutta pneumokokkirokotuksista -sivulle on koottu lähdeviitteet niihin tärkeimpiin tutkimuksiin, jotka ovat nykyisten suositusten perustana.
Pneumokokkirokotteita koskeva kirjallisuus

Tällä sivulla

Pneumokokkirokotteet

Pneumokokkitautien ehkäisyyn on käytettävissä neljä konjugaattirokotetta ja yksi polysakkaridirokote. Ne eroavat toisistaan sekä immunologisesti että suojaavien serotyyppien määrän osalta. 

 • Konjugaattirokotteet herättävät immunologisen muistin, polysakkaridirokote ei 
 • Konjugaattirokotteet suojaavat pneumokokin aiheuttamilta limakalvoinfektioilta ja nenänielukantajuudelta, polysakkaridirokote ei. 
 • Polysakkaridirokote kattaa kuitenkin eniten pneumokokin serotyyppejä.

Pneumokokkirokotteiden käyttöön ja käyttösuosituksiin vaikuttavat monet tekijät. Tällaisia ovat erityisesti

 • rokotettavan arvioitu tautiriski, kuten ikä ja perussairaudet
 • kunkin rokotevalmisteen teho eri tautimuotoja vastaan
 • rokotteen hinta
 • rokotettavan tai hoitavan tahon maksuhalukkuus.

Konjugaattirokotteet

 • PCV10 (Synflorix) rekisteröity vain alle 5-vuotiaille lapsille
 • PCV13 (Prevenar 13) rekisteröity lapsille ja aikuisille   
 • PCV15 (Vaxneuvance) rekisteröity lapsille ja aikuisille
 • PCV20 (Prevenar 20, aiemmin Apexxnar) rekisteröity lapsille ja aikuisille

Tutustu tarkemmin konjugaattirokotteisiin

Polysakkaridirokote

PPV23 (Pneumovax) rekisteröity 2 vuotta täyttäneille lapsille ja aikuisille
Tutustu tarkemmin polysakkaridirokotteeseen

Pneumokokkirokotteet kansallisessa rokotusohjelmassa

Kansallisessa rokotusohjelmassa pneumokokkirokotteet ovat saajalleen maksuttomia.

Pienet lapset ovat erityisen alttiita pneumokokkitaudeille. Siksi kaikille alle 5-vuotiaille lapsille tarjotaan 10-valenttista konjugaattirokotetta (Synflorix) osana kansallista rokotusohjelmaa.

Perustautinsa vuoksi erityisryhmiin kuuluville alle 5-vuotiaille lapsille käytetään konjugaattirokotteen lisäksi polysakkaridirokotetta (Pneumovax).

Lisäksi pneumokokkikonjugaattirokotteita (Prevenar 13 tai Prevenar 20) tarjotaan 

 • kantasolusiirteen saaneille
  Kantasolusiirteen saaneiden rokottaminen
 • alle 75-vuotiaille vaikeaa munuaissairautta sairastaville (GFR ≤ 30, nefroottinen oireyhtymä)
 • alle 75-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille
 • 65–84-vuotiaille astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastaville

Tarkempaa tietoa siitä, ketkä saavat pneumokokkirokotteen osana kansallista rokotusohjelmaa, mitä rokotteita millekin kohderyhmälle annetaan ja millä aikataululla:
Kenelle ilmainen pneumokokkirokote?

Rokotusohjelman ulkopuoliset pneumokokkirokotukset

THL suosittelee pneumokokkirokotuksia myös alla mainituille ryhmille. Nämä rokotukset eivät kuitenkaan kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan eivätkä ole saajalleen maksuttomia. Rokotukset maksaa joko hoitava taho tai rokotettava itse.

THL suosittelee pneumokokkirokotusta 5 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille, joilla on sairautensa tai lääkityksensä vuoksi erityisen suuri riski saada vakava pneumokokki-infektio tai siihen liittyvä komplikaatio.
Riskiryhmien pneumokokkirokotukset

Lääkärin harkinnan mukaan rokote voidaan antaa myös 

Mitä hyötyä pneumokokkirokotteista on? 

Näyttö konjugaattirokotteiden tehosta lapsilla ja lasten rokottamisen epäsuorasta suojasta muulle väestölle on kiistaton.

Rokote vähentää vakavaa pneumokokkitautia noin 75 %. Vakavia pneumokokkitauteja ovat esimerkiksi aivokalvontulehdus ja verenmyrkytys.

Laajassa Hollannissa tehdyssä yli 65-vuotiaiden tehotutkimuksessa 13-valenttinen konjugaattirokote vähensi vakavaa pneumokokkitautia (aivokalvontulehdus, verenmyrkytys) 75 %. Kaikkien taudinaiheuttajien aiheuttamia keuhkokuumeita rokote vähensi noin 5 %. Tehoa ei voitu osoittaa 85 vuotta täyttäneillä tai sitä vanhemmilla. Rokote ei myöskään vähentänyt kuolemia.

Polysakkaridirokote estää noin 70 % vakavista pneumokokkitaudeista, mutta keuhkokuumeita vastaan sen suoja on heikommin osoitettu. Pneumokokkien aiheuttamia keuhkokuumeita vastaan suojan on arvioitu olevan 15–30 % ja laskevan muutaman vuoden kuluessa.
Yli 65-vuotiaiden pneumokokkirokotukset

THL seuraa tarkasti väestössä kiertäviä pneumokokin serotyyppejä ja sitä, miten tehokkaasti niiden aiheuttamia tauteja voidaan ehkäistä kullakin rokotevalmisteella. 

Pikkulasten rokotusohjelman aikaansaama epäsuora suoja esimerkiksi ikääntyneille vahvistuu rokotusohjelman jatkuessa. THL päivittää suosituksia tarpeen mukaan.

Yksityiskohtaisen luotettavan tutkimusnäytön puuttuessa THL ei voi antaa yleispätevää suositusta parhaasta rokotusaikataulusta ja rokoteyhdistelmästä muille kuin pikkulapsille.
Pneumokokkirokotteita koskeva kirjallisuus