Hib-rokote

Hib-rokote antaa suojaa vakavia Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -bakteerin aiheuttamia tauteja vastaan. 

Hib aiheuttaa hengitystieinfektioiden lisäksi 

 • aivokalvontulehdusta eli meningiittiä
 • kurkunkannen tulehdusta
 • verenmyrkytystä
 • keuhkokuumetta 
 • nivel- ja luutulehdusta. 

Hib-taudit

Tällä sivulla

Kenelle Hib-rokote annetaan?

Kansallinen rokotusohjelma

Pienet lapset ovat erityisen alttiita Hib-taudeille.  Siksi imeväisikäiset saavat rokotteen osana lasten rokotusohjelman DTaP-IPV-Hib -viitosrokotetta joka antaa Hib-tautien lisäksi suojan kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää ja poliota vastaan. 

Erillistä Hib-rokotetta tarjotaan alle viisivuotiaille lapsille, jotka ovat saaneet riittävästi DTP- ja polioannoksia, mutta joiden suoja Hib-tauteja vastaan on puutteellinen. 

Kantasolusiirtopotilaat on ainoa lääketieteellinen erityisryhmä, joka saa maksuttoman Hib-rokotteen.  Heidän kohdallaan se sisältyyDTaP-IPV-Hib -viitosrokotteella annettavaan perussarjaan.
Kantasolusiirteen saaneiden rokottaminen

Kansallisen rokotusohjelman ulkopuoliset Hib-rokotukset

Hib-rokotetta suositellaan  lisäksi: 

 • henkilöille, joilta on poistettu perna tai joiden perna ei toimi normaalisti
 • elinsiirtopotilaille
 • potilaille, jotka käyttävät komplementin aktivaatiota estäviä lääkkeitä, esimerkiksi  ekulitsumabia

Pernanpoistopotilaiden rokottaminen

Näihin ryhmiin  kuuluville rokotteen maksaa joko hoitava taho tai rokotettava itse. 

Mitä rokotetta käytetään ja mitä se sisältää?

Suomessa käytössä oleva Hib-rokotevalmiste on kauppanimeltään Act-HIB.   

Rokotepakkaus on englanninkielinen. Voit lukea sen suomenkieliset tiedot Lääkeinfon verkkosivuilta.

Act-HIB-rokote (Lääkeinfo.fi)

 • Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia.
 • Vaikuttavana aineena on H. influenzae tyyppi b -bakteerin pintasokereita, joka on liitetty eli konjugoitu kantajaproteiiniin (tetanustoksoidi).
 • Apuaineina on trometamolia (puskuri), sokeria, suolaa, happamuudensäätöaineita ja injektionesteisiin käytettävää puhdistettua vettä.

Katso rokotepakkauksesta tarkemmat ohjeet rokotteen käyttövalmiiksi saattamisesta. 

Annostus ja aikataulu

Yhden valmiiksi saatetun rokoteannoksen tilavuus on 0,5 ml. Rokotetta voidaan käyttää 3 kuukauden iästä alkaen.

Kansallisessa rokotusohjelmassa lapsi saa suojan Hib-tauteja vastaan osana DTaP-IPV-Hib -viitosrokotetta 3, 5 ja 12 kuukauden iässä. 

Jos rokotusaikataulu myöhästyy, noudata seuraavia aikatauluja:

 • Rokotukset aloitetaan alle 12 kuukauden ikäisenä: anna yhteensä kolme annosta, aikataululla 0, 2 ja 6 kk.
 • Rokotukset aloitetaan 12–17-kuukauden ikäisenä: anna yhteensä kaksi annosta, aikataululla 0 ja 2 kk.
 • 18 kuukautta täyttäneille riittää yksi annos.
 • 5 vuotta täyttäneet lapset eivät enää tarvitse rokotetta.

Nopeutettu rokotusohjelma ja poikkeamat

Rokotusohjeet

Anna rokote lihaksensisäisesti (IM).  Tarvittaessa voit antaa rokotteen myös ihon alle (SC).

Samanaikainen ja peräkkäinen rokottaminen eri rokotteilla (Rokottamisen tärkeimmät muistisäännöt)

Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Rokotetta ei saa antaa henkilölle, joka on todennetusti saanut anafylaktisen reaktion aiemmasta Hib-rokotteesta tai samoja ainesosia sisältävästä muusta rokotteesta.

Älä anna rokotetta kuumeen tai kuumeisen taudin aikana, vaan siirrä rokotusta. 

Mitä vasta-aiheita ja varotoimia rokotuksilla on?

Mitä hyötyjä Hib-rokotteella on?

Hib-rokotteen käyttöönoton jälkeen Hib-taudit, lähinnä aivokalvontulehdus, verenmyrkytys ja kurkunkannentulehdus, ovat olleet Suomessa erittäin harvinaisia. 

Suoja alkaa noin 1-2 viikon kuluttua rokotuksesta ja kestää tehosterokotuksen saaneilla koko lapsuusiän. 

Rokote ehkäisee infektioiden lisäksi myös Hib-bakteerin nielukantajuutta. Sen myötä muodostuva laumasuoja vähentää tartuntoja myös immuniteettia vailla olevien, yleensä rokottamattomien keskuudessa. 

Hib-rokote ei anna suojaa kapselittomien tai muiden kuin serotyyppi b H. influenzae -bakteerien aiheuttamia infektioita tai muista syistä johtuvaa aivokalvontulehdusta vastaan. 

Mitä haittaa Hib-rokotteella voi olla?

Parilla prosentilla rokotetuista ilmenee ohimenevää kuumetta, lieviä yleisoireita tai paikallisia oireita. Allergiset reaktiot ja vakavat haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia.

Alaraajan turvotus ja ihonvärin muutokset rokotuksen jälkeen

Haemophilus influenzae -tyypin b Hib-rokotuksiin on liitetty hyvin harvinaisena haittavaikutuksena alaraajojen turvotusta ja ihonvärin muutoksia. Oireiden tarkka syntymekanismi on epäselvä, mutta sen on ajateltu johtuvan verisuonien supistumisen tai laajenemisen aiheuttamasta vasomotorisesta reaktiosta. 

Alaraajan turvotus ja ihonvärin muutokset rokotuksen jälkeen

Hypotonis-hyporesponsiivinen episodi eli HHE

HHE on harvinainen, pyörtymisen kaltainen tila, joka ilmenee pienillä lapsilla rokotusten jälkeen. Oireet häviävät kuitenkin itsekseen, eikä tilaan liity jälkivaikutuksia.

Hypotonis-hyporesponsiivinen episodi eli HHE

Hib-rokotteen historia rokotusohjelmassa

Hib-rokotetta tarjottiin kaikille syntyville suomalaislapsille jo syksystä 1987 lähtien tutkimusasetelmassa siten, että parillisina päivinä syntyneet saivat toista valmistetta kuin parittomina syntyneet. Jo tänä tutkimusaikana 94% suomalaislapsista otti rokotteen.
 
Näyttö Hib-rokotteen erinomaisesta tehosta väestökäytössä pohjautuukin vahvasti suomalaisiin aineistoihin. Rokotetta on sittemmin tarjottu kaikille suomalaislapsille ja virallisesti se otettiin ohjelmaan vuonna 1993.