Koronarokotusten kattavuus

Päivitetty 18.4.2024.

THL seuraa koronarokotusten kattavuutta ja raportoi ajantasaisesti rokotusten edistymisestä valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla. 

Rokotusten kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvien ongelmien vuoksi todelliset rokotuskattavuudet voivat olla rokotusrekisterin lukuja korkeampia. 

Koronarokotusten tehosteannosten kattavuus raportoidaan viikoittain kausiraporteilla

Koronarokotusten tehosteannosten kattavuudet raportoidaan ikäryhmittäin: 

  • alle 18-vuotiaat
  • 18–64-vuotiaat
  • 65–79-vuotiaat
  • 80 vuotta täyttäneet. 

Raporteissa esitetään tehosteannosten kattavuudet kausina 2022–2023 ja 2023–2024.
Rokotuskattavuustietoja voi tarkastella viikkotasolla.

Karttaesityksessä kattavuuksia voi tarkastella hyvinvointialue- ja kuntatasolla. Eri alueiden kattavuuksia voi verrata myös koko maan tasoon. 
Koronarokotusten kausirokotuskattavuus karttana

Rokotuskattavuuden kehittymistä viikoittain voi tarkastella koko maan tasolla sekä hyvinvointialueittain ja kunnittain.
Koronarokotusten kausirokotuskattavuus kuviona ja taulukkona 

Kuutioraportilla voi kattavuuksien lisäksi tarkastella rokotettujen henkilöiden kokonaismäärää alueittain.
Koronarokotusten kausiraportointi

Kaudella 2023–2024 koronarokotusten tehosteannoksia annettiin noin 950 000 annosta

Koronarokotteen tehosteannosta suositeltiin kaudella 2022–2023 kaikille 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville ja 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille.

Rokotteita annettiin noin 950 000 annosta.

Rokotusrekisteriin vastaanotetut annokset

Tehosteannoksen kattavuus koko väestössä oli noin 16 prosenttia. 80 vuotta täyttäneistä tehosteannoksen sai noin 61 prosenttia ja 65–79-vuotiasta noin 56 prosenttia.

Kauden 2023–2024 tehosteannosten kattavuuksia voi tarkastella alueittain koronarokotusten kausiraporteilta.

Vähintään yhden koronarokoteannoksen on Suomessa saanut lähes 80 prosenttia väestöstä

Koronarokotukset alkoivat Suomessa vuodenvaihteessa 2020–2021. Rokotuksia on tarjottu kaikille 12 vuoden iästä lähtien. Myös alle 12-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille on tarjottu koronarokotuksia.

Koko väestöstä 78 prosenttia on saanut vähintään yhden koronarokoteannoksen. Aikuisväestöstä eli 18 vuotta täyttäneistä vähintään yhden rokoteannoksen on saanut yli 85 prosenttia. 80 vuotta täyttäneissä vähintään yhden annoksen kattavuus on yli 96 prosenttia. 

MUUALLA PALVELUSSA