Coronavaccinationstäckning

Uppdaterat 16.11.2023. 

THL använder det nationella vaccinationsregistret för att följa upp coronavaccinationstäckningen och rapporterar kontinuerligt om hur vaccinationerna framskrider. 

På grund av problem i anknytning till dataöverföringen och dokumentering av vaccinationer är det möjligt att de verkliga vaccinationstäckningarna är högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret. 

Täckningen av coronavaccinboosterdoser rapporteras varje vecka med säsongsrapporter 

Täckningen av coronavaccinboosterdoser rapporteras åldersgruppsvis: 

  • under 18-åringar
  • 18–64-åringar 
  • 65–79-åringar 
  • 80 år fyllda. 

Rapporterna visar vaccinationstäckningen av boosterdoser säsongerna 2022–2023 och 2023–2024. Information om vaccinationstäckningen kan granskas veckovis.

I kartpresentationen kan vaccinationstäckningen granskas välfärdsområdes- och kommunvis. Vaccinationstäckningen i olika regioner kan även jämföras med täckningen i hela landet.
Corona-vaccinationstäckning på kartan

Den veckovisa utvecklingen av vaccinationstäckningen kan granskas för hela landets samt per välfärdsområde och kommun.
Corona-vaccinationstäckning per säsong och vecka i diagram- och tabellform

Med kubrapporten kan man förutom vaccinationstäckning granska det totala antalet vaccinerade per region.
Corona-vaccination säsong reportering 

Under säsongen 2022–2023 gavs mer än 900 000 coronavaccinboosterdoser

En boosterdos av coronavaccinet rekommenderades under säsongen 2022–2023 för alla personer över 65 år, personer över 18 år som tillhör riskgrupperna samt för personer över 12 år med kraftig immunbrist.  

Cirka 920 000 doser vaccin administrerades. Vaccinationstäckningen av boosterdosen i hela befolkningen var cirka 16 procent. Cirka 57 procent av över 80-åringarna och cirka 52 procent av 65–79 år fick en boosterdos.

Vaccinationstäckningen av coronaboosterdoser för säsongen 2022–2023 kan granskas per region via  säsongsrapporter.

Nästan 80 procent av befolkningen i Finland har fått minst en dos av coronavaccinet

Coronavaccinationerna påbörjades i Finland vid årsskiftet 2020–2021. Minst tre doser av vaccinet rekommenderas för alla vuxna. Vaccinationer erbjuds även till personer under 18 år.

78 procent av hela befolkningen har fått minst en dos av coronavaccinet. Mer än 85 procent av den vuxna befolkningen, det vill säga de över 18 år, har fått minst en vaccindos. Hos personer över 80 år är täckningen av minst en dos över 96 procent.

Framtill november 2023 har cirka 65 procent av den vuxna befolkningen fått minst tre doser av vaccinet. Ännu fler än så har skydd mot coronavirussjukdomen som motsvarar tre doser av vaccinet, eftersom genomgången sjukdom motsvarar en vaccindos vad gäller skydd.

Uppföljning av coronavaccinationerna

PÅ VÅR WEBBPLATS