Pneumokokkipolysakkaridirokote eli PPV

Rokote ehkäisee pneumokokkibakteerien aiheuttamia aivokalvotulehduksia, keuhkokuumeita, verenmyrkytyksiä ja välikorvatulehduksia.
Mikä on pneumokokki?

Tällä sivulla

Kenelle pneumokokkipolysakkaridirokote annetaan?

Pneumokokkipolysakkaridirokotetta (PPV) käytetään yleensä tehosteena ja lisärokotteena tietyille vakavalle pneumokokkitaudille alttiille henkilöille, jotka ovat ensin saaneet pneumokokkikonjugaattirokotteen (PCV).

Huomioi siis, että yleensä henkilölle annetaan ensin konjugaattirokote ja vasta sitten harkinnan mukaan polysakkaridirokote.

Kansallisen rokotusohjelman osana rokotetta voidaan harkinnan mukaan tarjota maksutta

  • kantasolusiirteen saaneille potilaille
  • riskiryhmiin kuuluville 2 vuotta täyttäneille mutta alle 5-vuotiaille lapsille

Lisätietoa siitä, kenelle tarjotaan maksuttomia PPV-rokotteita:
Kansallisen rokotusohjelman pneumokokkirokotukset

Hoitavan lääkärin yksilöllisen harkinnan mukaan rokotteen voi antaa myös muille. Näissä tapauksissa rokotteen maksaa potilas itse tai häntä hoitava taho. 

Mitä rokotetta käytetään ja mitä se sisältää? 

Rokotusohjelmassa käytetään Pneumovax-rokotetta (PPV23).

  • Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia.
  • Vaikuttavana aineena on 23:n erilaisen pneumokokkibakteerin pintasokereita.
  • Apuaineina on suolaa ja puhdistettua vettä.
  • Säilytysaineena on pieni määrä fenolia.

Pneumovax-rokote (Lääkeinfo.fi)

Katso rokotepakkauksesta tarkemmat ohjeet rokotteen käyttövalmiiksi saattamisesta. 

Rokotusohjeet

Rokote pistetään lihakseen (IM).

Huomioi nämä rokottamisessa

Rokotetta voidaan käyttää vasta kahden vuoden iästä alkaen, koska alle kaksivuotiaat lapset eivät pysty muodostamaan riittävästi vasta-aineita niitä serotyyppejä vastaan, jotka ovat heillä yleisiä taudinaiheuttajia, eivätkä he siten saa suojaa tästä rokotteesta. Joillakin serotyypeillä tämä ongelma jatkuu viiteen ikävuoteen asti.

HIV-infektoituneilla rokotteen suojateho heikkenee, kun immuunipuolustus heikkenee. Jos PPV-rokotussuojaukseen päädytään, rokote tulisi antaa vasta PCV-rokotuksen jälkeen. Potilaan immunologinen tila täytyy kuitenkin ensin korjata hyvälle tasolle perustautia hoitamalla.
Rokottamisen tärkeimmät muistisäännöt

Annostus ja aikataulu

Rokoteannos on 0,5 ml. Annoksia riittää normaalisti yksi. 

Huomioi, että pääsääntöisesti henkilölle annetaan ensin konjugaattirokote. Vasta sen jälkeen voidaan antaa polysakkaridirokote. 

Lisätietoa antoaikatauluista:

Uusintarokotus

Autologisen kantasolusiirron jälkeen suositellaan yhtä tehosteannosta viiden vuoden kuluttua ensimmäisestä PPV-annoksesta. Rokotus on maksuton. Autologinen kantasolusiirto tarkoittaa, että siirrossa käytetään henkilön omia kantasoluja.

Uusintarokotuksia suositellaan viiden vuoden välein henkilöille, joilta on poistettu perna tai joiden perna ei toimi normaalisti. Nämä eivät kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan. 

Muut eivät yleensä tarvitse uusintarokotuksia.

Toistuvien uusintarokotusten antamista rutiininomaisesti ei enää suositella riittämättömän tutkimusnäytön ja mahdollisen vasta-aineita tuottavien B-solujen vähenemisen eli hyporesponssin takia. 

Mitkä ovat rokotteen vasta-aiheet ja varotoimet?

Rokotetta ei saa antaa henkilölle, joka on todennetusti saanut vakavan allergisen reaktion, anafylaksian, edellisen PPV-rokoteannoksen tai vastaavia aineosia sisältävän rokotteen jälkeen.

Siirrä rokotusta, jos rokotettavalla on kuumetta tai kuumeinen infektio.

Mitä hyötyä pneumokokkipolysakkaridirokotteesta on?

Monet krooniset sairaudet lisäävät vakavien pneumokokki-infektioiden tai niihin liittyvien komplikaatioiden riskiä.

Tärkeä PPV-rokotteen kohderyhmä on ollut potilaat, joilta on poistettu perna tai joilla on muun sairauden tai sen hoidon vuoksi heikentynyt puolustuskyky.  Joillakin immuunipuutteisista henkilöistä immuunivaste osalle rokotekomponenteista on kuitenkin ollut heikentynyt.

PPV:n teho invasiivista tautia vastaan on useimmissa havainnoivissa tutkimuksissa ollut yksilötasolla kohtalainen. 

Toisin kuin konjugaattirokotteella, PPV:lla ei ole voitu osoittaa vaikutusta pneumokokkikantajuuteen. Näin olleen se ei juurikaan ehkäise lieviä paikallisia pneumokokki-infektioita eikä epäsuorasti aiheuta serotyyppien jakaumaan muutoksia väestötasolla.

PPV:n teho veriviljelynegatiivista keuhkokuumetta vastaan on todennäköisesti heikompi kuin konjugaattirokotteiden teho. Suoja on myös todennäköisesti varsin lyhytaikainen.

Tästä huolimatta useimmat suuressa riskissä olevat potilaat todennäköisesti hyötyvät rokotuksesta.

Mitä haittoja pneumokokkipolysakkaridirokotteella voi olla?

Rokotetta on käytetty pitkään ja sitä on pidetty turvallisena. 

Paikallisoireet rokotuskohdassa ovat kuitenkin yleisiä etenkin uusintarokotusten jälkeen. Ne ovat yleensä lieviä ja menevät itsestään ohi parissa päivässä. Kuumereaktioita esiintyy harvoin. 

Paikallisreaktioita ja yleisoireita voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeillä.

Rokotteen historia rokotusohjelmassa

Vuonna 2009 aloitettiin pneumokokkirokotukset osana kansallista rokotusohjelmaa alle 5-vuotialle riskiryhmiin kuuluville. Lääkärin harkinnan mukaan heille on voinut antaa konjugaattirokotteen lisäksi myös polysakkaridirokotteen. 

Rokote on kansallisessa ohjelmassa tarjolla myös kantasolusiirron jälkeen, kun siirroksessa on käytetty henkilön omia kantasoluja.