Rokotusohjelman ulkopuoliset TBE-rokotukset

Suomessa riski sairastua punkkien levittämään puutiaisaivotulehdukseen vaihtelee maantieteellisesti. Tartuntariski on erityisesti henkilöillä, jotka liikkuvat lumettoman maan aikana luonnossa niillä alueilla, joilla puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on korkea. Riskialueet rajoittuvat Suomessa pääasiallisesti rannikkoalueille ja muiden suurien vesistöjen läheisyyteen.

TBE-rokotuksia tarjotaan kansallisen rokotusohjelman osana henkilöille, jotka asuvat vakituisesti tai oleskelevat pitkäaikaisesti loma-asunnossa alueilla, joilla puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on korkea. Rokote on sitä tarpeellisempi, mitä enemmän oleilee ja liikkuu luonnossa sulan maan aikana.

Lisätietoa kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotuksista (TBE-rokote eli "punkkirokote")

Missä muualla ja kenelle TBE-rokotus olisi tarpeellinen?

Tietyillä alueilla riski tartuntaan on kohonnut, joskaan ei niin merkittävästi kuin kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvilla alueilla. Suosittelemme TBE-rokotuksia myös näille alueille. Rokote on kuitenkin rokotettavalle omakustanteinen.

Jos puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus alueella

  • ylittää 15/100 000, suosittelemme rokotusta kaikille, jotka oleskelevat alueella pidempiaikaisesti.
  • on 5–15/100 000, suosittelemme rokotusta luonnossa ja viheralueilla oleskeleville asukkaille ja mökkiläisille sekä alueella paljon ulkoileville henkilöille 
  • on 1–5/100 000, THL harkitsee suositusta aluekohtaisesti. Harkinnassa otamme huomioon muun muassa tapausmäärän sekä tapausten trendin viimeisten vuosien aikana. Jos suosittelemme rokotusta, suosittelemme sitä viheralueilla oleskeleville asukkaille ja mökkiläisille sekä alueella paljon ulkoileville henkilöille. 

Puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus alueilla ja rokotussuositukset

Milloin TBE-rokotuksille ei ole perusteita?

TBE-rokotuksille ei ole perusteita, jos puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on alle 1 tapaus 100 000 asukasta kohden. Riski on hyvin pieni, eikä rokottaminen kannata ottaen huomioon siitä saatava vähäinen hyöty ja mahdolliset harvinaiset haittavaikutukset. 

THL seuraa alueita tarkasti

THL seuraa tarkasti alueita, joiden väestöä on vaikea määrittää ja joilla laskennallinen ilmaantuvuus ei anna luotettavaa kuvaa paikallisesta riskistä. Tällainen voi olla esimerkiksi isossa kaupungissa sijaitseva rajattu alue. THL harkitsee rajattuja rokotussuosituksia tapauskohtaisesti. 
Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys Suomessa

Rokotusten kustannukset

Henkilöt maksavat rokotukset itse, jos he asuvat ja oleskelevat muualla Muualla kuin rokotusohjelmaan kuuluvilla alueilla. asuvat ja oleskelevat maksavat rokotukset itse. 

Tietyissä tilanteissa työnantaja huolehtii rokotussuojasta. 

Työnantaja maksaa rokotukset silloin, kun henkilöllä on suurentunut riski sairastua työnsä tai työmatkansa takia puutiaisaivotulehdukseen. Riskinarvio tehdään työterveyshuollossa.

Puolustusvoimat on työnantajana velvollinen huolehtimaan tietyissä rannikkopalveluspaikoissa työskentelevien kantahenkilökuntaan kuuluvien suojaamisesta. TBE-rokotus annetaan myös niille, jotka suorittavat varusmiespalvelusta tai asepalvelusta riskialueilla. Palvelukseen astuvien rokotuksiin käytetään kansallista rokotusohjelmaa varten varattuja TBE-rokotteita.
Puolustusvoimissa annettavat rokotteet

Vapaa-ajan matkailuun liittyvät rokotukset matkailija maksaa itse. Puutiaisaivotulehdusta esiintyy myös muun muassa Ruotsin rannikolla, Baltiassa sekä Keski-Euroopassa. Näillä alueilla matkailevien kannattaa ottaa rokote, jos he liikkuvat paljon luonnossa. 

Rokotevalmisteet

Suomessa on käytössä kaksi TBE-rokotevalmistetta, Encepur ja Ticovac. 

Aiemmin aloitettua rokotussarjaa voi jatkaa myös toisella valmisteella.

TBE-rokotuksista kysyttyä -sivulla on tietoa molempien valmisteiden antoaikatauluista ja tehosterokotuksista sekä siitä, miksi THL:n ohjeistus tehosteannoksista poikkeaa valmisteyhteenvedoista. 

Usein kysyttyä TBE-rokotuksista