Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys Suomessa

 

Puutiaisaivotulehduksen seurantakausi on muuttunut.  Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyyttä seurataan vuodesta 2024 alkaen 1.10–30.9. Aiemmin esiintyvyyttä seurattiin kalenterivuosittain. 

Muutoksen vuoksi vuoden 2023 puutiaisaivotulehduksen seurantakausi oli vain yhdeksän kuukautta (1.1–30.9). Tästä syystä vuoden 2023 esiintyvyysluvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien lukujen kanssa.

Muutoksen tavoitteena on julkaista rokotussuositukset aiemmin, jotta riskialueella asuva väestö ehtii hankkia rokotesuojan ennen kuin puutiaiset aktivoituvat. 

Puutiaisaivotulehdusta todettu enemmän kuin viime vuonna


Vuonna 2023 laboratoriot ilmoittivat 30.9. mennessä tartuntatautirekisteriin 160 puutiaisaivotulehdustapausta. Tämä on 37 enemmän kuin edellisvuonna, jolloin tapauksia oli 123. Vuonna 2021 tapauksia ilmoitettiin 148 ja sitä aiempina vuosina alle 100.  Tapauksia todettiin helmikuun ja syyskuun välisenä aikana, eniten elokuussa. 

Puutiaisaivotulehdustartuntojen nousevaan trendiin vaikuttaa useampi tekijä. Osaltaan tietoisuus taudeista saattaa vaikuttaa tapausmäärien nousuun. On myös todettu, että esimerkiksi ympäristön- ja ilmastonmuutos vaikuttavat puutiaisvälitteisten tautien esiintymiseen.

Puutiaisaivotulehdukseen sairastuneet olivat 2–94-vuotiaita, keskiarvoikä oli 49.9 (mediaani 54 vuotta). Sairastuneista 95 (59 %) oli miehiä.

Suomessa puutiaisaivotulehduksen riskialueet rajoittuvat pääasiallisesti rannikkoseuduille ja muiden suurempien vesistöjen läheisyyteen. Vuonna 2023 tapauksia raportoitiin aiempaa enemmän pohjoisemmilta rannikkoalueilta.

Esiintyvyys ja rokotussuositukset alueittain

Kuntakohtaiset tiedot puutiaisaivotulehduksen esiintyvyydestä ja rokotesuosituksista löydät alla olevan linkin takaa avautuvasta kartasta.  

TBE:n esiintymistä seurataan tehostetusti

Suomessa riski sairastua puutiaisaivotulehdukseen on keskimäärin pieni. Tartuntariski on kohonnut erityisesti henkilöillä, jotka liikkuvat lumettoman maan aikana luonnossa alueilla, joilla puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on korkea. Tartuntariskiin vaikuttaa alueen lisäksi siellä vietetty aika.

THL seuraa tautitapausten määrää kansallisen tartuntatautirekisterin laboratorioilmoitusten avulla. Rekisteriin ilmoitetaan TBE-virusvasta-ainelöydökset. Lisäksi THL selvittää tartunta-alueita tautiin sairastuneiden henkilöiden haastattelujen perusteella. 

Puutiaisaivotulehduksen (TBE) tartuntatautirekisterissä

Rokotussuositukset perustuvat riskinarviointiin

Kansallisen rokotusohjelman maksuttomista rokotuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee puutiaisaivotulehduksen riskialueet ja rokotusaiheet. Rokotusaiheilla tarkoitetaan esimerkiksi rokotusten kohderyhmiä ja alueita, joilla rokotuksia annetaan. Rokotussuosituksia tarkennetaan vuosittain.

Kuntakohtaista tartuntariskiä arvioidaan ilmaantuvuuslukujen avulla. Ilmaantuvuudella tarkoitetaan uusien puutiaisaivotulehdustapausten määrää suhteutettuna väestöön, jos se voidaan tarpeeksi luotettavasti arvioida.

Riskinarvioinnin tueksi lasketaan myös tarkempia postinumeroaluekohtaisia ilmaantuvuuslukuja, sillä puutiaisaivotulehdustapaukset rajoittuvat usein pienille maantieteellisille alueille. Rajattujen alueiden rokotussuositukset perustuvat tartuntamäärien ja ilmaantuvuuslukujen lisäksi tapauskohtaiseen harkintaan.

Lisätietoa

TBE-kartta

Kartan sisältö on esitetty tekstimuodossa sivulla olevassa pdf-tiedostossa

 

Kartalta näet puutiaisaivotulehdustapaukset tartuntapaikkakunnittain vuosina 2016 - 2021.  Kartalta pääset katsomaan myös paikkakuntien rokotussuositukset.
Siirry TBE-karttaan