Usein kysyttyä TBE-rokotteesta eli "punkkirokotteesta"

Millä aikataululla Ticovacin ja Encepurin perusrokotussarja annetaan?

Ensimmäisen ja toisen annoksen väli on 1–3 kuukautta. Kolmas annos annetaan noin vuoden kuluttua toisesta annoksesta. Ticovacin kolmas annos annetaan aikaisintaan 5 kuukauden päästä toisesta annoksesta ja Encepurin aikaisintaan 9 kuukauden päästä. Jos suojaa tarvitaan nopeasti, molemmat rokotteet voidaan antaa myös nopeutetulla aikataululla.

Millä aikataululla tehosteet annetaan?

Jos altistuminen jatkuu, ensimmäinen tehoste annetaan valmisteesta riippumatta 3 vuoden kuluttua viimeisestä perusrokotusannoksesta. Seuraavien tehosteiden väliaika riippuu iästä. THL suosittaa, että alle 50-vuotiaiden tehosteannosten väli on 10 vuotta. Tämä suositus koskee molempia rokotevalmisteita.

THL:n suositus alle 50-vuotiaiden tehosterokotuksista poikkeaa myyntiluvanhaltijoiden ohjeista. 

Miksi THL:n ohje poikkeaa valmisteyhteenvedosta?

THL:n puutiaisaivokuumerokotustyöryhmä on perehtynyt julkaistuun ja julkaisemattomaan aineistoon. Työryhmä suosittaa, että 4 annoksen jälkeen tehosteet annetaan alle 50-vuotiaille 10 vuoden välein. Myyntiluvan haltijat ovat suosittaneet tälle ikäryhmälle viiden vuoden tehosteväliä. Kertyneen tutkimustiedon mukaan vasta-ainetason tiedetään kuitenkin pysyvän korkeana tätä pidempään.

Harvempi annosväli helpottaa rokotussuojan ylläpitämistä. Se myös vähentää rokotettavalle tai työnantajalle koituvia kustannuksia. Annosvälin pidentäminen helpottaa myös rokotusohjelmaan kuuluvien TBE-rokotusten toteuttamista ja vähentää kustannuksia.

Puutiaisaivokuumetyöryhmän raportti, sivut 26 ja 27

THL antaa usein suosituksia, jotka poikkeavat valmisteyhteenvedosta.  Asiaa on perusteltu tarkemmin sivulla Usein kysyttyä rokotuksista. 
Usein kysyttyä rokotuksista

Lasten ja aikuisten rokoteannosten ikärajat ovat erilaiset Ticovacilla ja Encepurilla. Kumman valmisteen ohjetta noudatetaan, kun lapsen rokotussarjaa jatketaan toisella valmisteella kuin millä sarja oli aloitettu?

Lapselle valitaan aina iänmukainen rokoteannos. Jos esimerkiksi 13-vuotias lapsi on saanut aiemmat annokset Ticovac Junior -rokotteella, hänelle annetaan nyt aikuisen Encepur-rokote.

Asiakas on saanut yhden annoksen puutiaisaivotulehdusrokotetta vuonna 2005, pitääkö sarja aloittaa nyt alusta?

Ei tarvitse, elimistö muistaa saamansa rokotukset. Sarjaa jatketaan siitä mihin on jääty.

Voiko imettävä äiti ottaa puutiaisaivotulehdusrokotteen?

Kyllä voi. Imetys ei ole rokotteen vasta-aihe.

Miksi alle kolmivuotiaille ei suositella puutiaisaivotulehdusrokotusta?

Kansallisen ohjelman TBE-rokotuksiin ovat oikeutettuja kolme vuotta täyttäneet henkilöt. Tätä nuorempia lapsia ei juuri kannata rokottaa puutiaisaivotulehdusrokotteella.

Veren vasta-ainetutkimuksissa vasta-aineita harvoin löytyy aivan pieniltä lapsilta. Tulos viittaa siihen, ettei tässä ikäryhmässä ole juuri oireettomiakaan tartuntoja.  

Koska virukselle voi altistua vain kesäisin, altistusaika ei pienellä lapsella ehkä yksinkertaisesti ole ollut riittävän pitkä, jotta virusta kantava punkki olisi osunut kohdalle. Taudinkuva on lapsilla lisäksi keskimäärin lievempi ja neurologiset jälkioireet harvinaisempia.

Pienempienkään lasten rokottamiseen ei ole estettä. Rokote on rekisteröity käytettäväksi yksivuotiaasta alkaen.

Kuinka suuri riski on saada puutiaisaivotulehdus Ahvenanmaalla esimerkiksi pyöräretkellä?

Virus on Ahvenanmaallakin varsin harvinainen.

Kun ahvenanmaalaisia iäkkäitä henkilöitä on tutkittu, vain yhdellä viidestä on veressään viruksen kohtaamisesta kertovia vasta-aineita. Neljä viidestä iäkkäästä ei ole kohdannut virusta, vaikka on elänyt koko ikänsä eli useita vuosikymmeniä Ahvenanmaalla.

Riski saada virus muutamien päivien pyöräretkellä on erittäin pieni. Noin yksi henkilö saarella viikon viettäneistä 50 000 henkilöstä saa taudin.

Tarvitseeko Ahvenanmaalle, Keski-Eurooppaan tai Baltiaan matkaava aina puutiaisaivotulehdusrokotetta?

Näillä alueilla esiintyy puutiaisaivotulehdusta, joten tartuntariski on olemassa. Oleellista kuitenkin on, mitä matkalla aikoo tehdä.

  • Jos viettää kaupunkilomaa, ei tarvitse ottaa rokotetta.
  • Rokotetta suositellaan niille, jotka liikkuvat luonnossa ja siten altistuvat puutiaisaivotulehdusvirukselle.

Tehoaako rokote borreliaan?

Rokote ei tehoa borreliaan.

Borreliaa vastaan ei ole rokotetta. Borrelialta voi suojautua vaatetuksella ja jokailtaisella punkkisyynillä.

Estääkö rokote punkkia puremasta?

Rokote ei estä punkkia kiinnittymästä ihoon. Rokote ehkäisee ainoastaan infektoituneen punkin levittämää puutiaisaivotulehdusta.

Miten punkin puremaa voi ehkäistä? Miten punkki irrotetaan?

Punkin puremalta voi suojautua vaatetuksella. Hyvä keino on pukeutua pitkähihaisiin vaatteisiin ja vetää pitkävartiset sukat housunlahkeiden yli.

Voit myös kokeilla vaatteisiin suihkutettavia hyönteiskarkotteita.

Jos liikut alueella, jolla on runsaasti punkkeja, tarkista iho ja vaatteet ulkona liikkumisen jälkeen.

Usein punkit etsivät jonkin aikaa sopivaa paikkaa, johon kiinnittyä. Voit poistaa iholta ja hiuksista vielä kiinnittymättömiä punkkeja käymällä suihkussa. 

Ohjeita suojautumiseen ja punkin irrottamiseen (pdf 2,4 Mt) 

Millaisessa maastossa punkkeja esiintyy?

Aivotulehdusta levittävä punkki viihtyy kosteassa, vehmaassa maastossa. Punkkien tyypillisiä esiintymisalueita ovat

  • lehdot
  • pellonpientareet
  • rantapensaikot
  • korkeat heinikot. 

Kuinka paljon puutiaisaivotulehdusvirusta esiintyy punkeissa verrattuna borreliaan?

Ahvenanmaalla yksi 100–200 punkista kantaa TBE-virusta. Arvioiden mukaan esimerkiksi Helsingissä yksi kolmesta punkista kantaa borreliabakteeria.

Voivatko kotieläimet tartuttaa ihmiseen punkkeja?

Koira tai kissa voi tuoda punkkeja turkissaan sisätiloihin. Jos eläimen kanssa esimerkiksi nukutaan samassa sängyssä, punkit voivat siirtyä ihmiseen.

Voiko puutiaisaivotulehdus tarttua muuten kuin punkeista?

Puutiaisaivotulehduksen voi saada myös infektoituneiden lehmien, vuohien ja lampaiden pastöroimattomasta maidosta. Pastöroimattomien meijerituotteiden nauttimista onkin syytä välttää alueilla, joilla tautia esiintyy.

Kolmasosa sairastuneista on saanut viruksen punkin pienikokoisen nuoruusmuodon välityksellä. Siksi he eivät muista, että olisivat saaneet punkin.

Lisätietoa