TBE-vaccinationer utanför vaccinationsprogrammet

Risken att insjukna i fästingburen hjärninflammation varierar geografiskt i Finland. Risk för smitta föreligger framför allt hos personer som rör sig i naturen under snöfri tid i de områden där incidensen av fästingburen hjärninflammation är hög.  I Finland begränsas riskområdena närmast till kustområden och områden som ligger nära stora vattendrag. 

TBE-vaccinationerna erbjuds som en del av det nationella vaccinationsprogrammet till personer som bor permanent, eller vistas långvarigt i fritidsbostäder, på områden som har en hög incidens av fästingburen encefalit. Ju mera du vistas och rör dig i naturen, då marken inte är frusen, desto viktigare är vaccinet. 
Mer information om TBE-vaccinationer inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet (TBE-vaccin, dvs. ”fästingvaccin”)

På vilka andra ställen och för vem kunde TBE-vaccination vara bra att ha?

I vissa områden har risken för smitta ökat, även om den inte är lika betydande som i områden som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Vi rekommenderar TBE-vaccinationer även i dessa områden. Den som ska vaccineras bör dock betala för vaccinet  själv.

Om incidensen av fästingburen hjärninflammation i området

  • överskrider 15/100 000 rekommenderar vi vaccination för alla som vistas en längre tid i området.
  • är 5–15/100 000, rekommenderar vi vaccination för invånare och stugägare som vistas i naturen och i grönområdena samt personer som vistas mycket utomhus i området 
  • är 1–5/100 000, THL överväger rekommendationen områdesvis. Vid övervägande beaktar vi bland annat antalet fall och trenden i fallen under de senaste åren. Om vi rekommenderar vaccination rekommenderar vi den för invånare och stugägare som vistas i grönområdena samt för personer som vistas mycket utomhus i området. 

Incidensen av fästingburen hjärninflammation i områdena och vaccinationsrekommendationer

När finns det ingen grund för TBE-vaccinationer?

Om den årliga incidensen av fästingburen hjärninflammation understiger 1 fall per 100 000 invånare är det inte motiverat att ta TBE-vaccinationer. Risken är mycket liten och vaccinering lönar sig inte om man beaktar den ringa nyttan av vaccinationerna och eventuella sällsynta biverkningar. 

THL följer upp områden noggrant

THL följer noggrant upp områden, vars befolkning är svår att bedöma och där den beräknade incidensen inte ger en tillräckligt pålitlig bild av den lokala risken. Det kan till exempel vara ett begränsat område i en stor stad. THL överväger begränsade vaccinationsrekommendationer från fall till fall. 
Förekomsten av fästingburen hjärninflammation i Finland (på finska)

Vaccinationskostnaderna

Personerna betalar vaccinationerna själva om de bor och vistas i andra områden än de som ingår i vaccinationsprogrammet. 

I vissa situationer sörjer arbetsgivaren för vaccinationsskyddet.

Arbetsgivaren betalar vaccinationen om en person på grund av sitt arbete eller en arbetsresa löper förhöjd risk att insjukna i fästingburen hjärninflammation. En riskbedömning görs inom företagshälsovården.

Försvarsmakten är som arbetsgivare skyldig att se över skyddet hos stampersonalen vid vissa tjänstgöringsplatser belägna vid kusten. TBE-vaccination ges också till dem som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst i riskområden. De som rycker in vaccineras med TBE-vaccin som reserverats för det nationella vaccinationsprogrammet. 
Vaccinationer inom försvarsmakten

Personer som bor och vistas på andra områden än de som nämns i vaccinationsprogrammet står själv för vaccinationskostnaderna. I vissa fall ansvarar arbetsgivaren för vaccinationsskyddet.

Vaccinationer som anknyter till semesterresor betalas av resenären själv. Fästingburen hjärninflammation förekommer också bland annat vid Sveriges kust, i Baltikum och i Centraleuropa. Personer som reser i dessa länder bör ta vaccinet, om de rör sig mycket i naturen. 

Vaccinpreparat

I Finland används två TBE-vaccin, Encepur och Ticovac. 

En påbörjad vaccinationsserie kan fortsättas också med det andra preparatet.

På webbsidan för vanliga frågor om TBE-vaccinationer finns information om bägge preparatens vaccinationsscheman och boostervaccinationer samt om varför THL:s anvisningar om boostervaccinationer avviker från anvisningarna i produktresumén. 
Vanliga frågor om TBE-vaccinationer