Anafylaksian hoito

Sivun sisältö

Anafylaksian ensihoito on adrenaliini. Anna adrenaliiniliuosta tai käytä adrenaliinikynää mahdollisimman nopeasti.

Jos oireet eivät helpota tai ne etenevät, anna uusi annos 5-15 minuutin kuluttua. Tarvittaessa voit antaa vielä uuden adrenaliiniannoksen.

Adrenaliiniluoksen käyttö

Eri-ikäisten adrenaliiniannoksia, vahvuus 1mg/ml

Aikuisen annos 0,5 ml olkavarren lihakseen
Yli 50 kg lapsen annos 0,5 ml olkavarren lihakseen.
Lapsen annos 0,01 mg/kg olkavarren lihakseen.
Rokotetun henkilön painon mukainen adrenaliiniannos
Rokotetun henkilön paino Adrenaliiniannos, vahvuus 1 mg/ml
5 kg 0,05 ml
10 kg 0,10 ml
15 kg 0,15 ml
20 kg 0,20 ml
25 kg 0,25 ml
30 kg 0,30 ml
35 kg 0,35 ml
40 kg 0,40 ml
45 kg 0,45 ml
50 kg 0,50 ml

Adrenaliinikynän käyttö

Adrenaliini on pakattu kerta-annoksena annettavaan injektiokynään. Tutustu etukäteen pakkauksessa oleviin käyttöohjeisiin.

Alle 10 kg painavien lasten anafylaksian hoidossa käytetään adrenaliiniliuosta - ei injektiokynää.

Lasten injektiokynän kerta-annoksessa on 0,15 mg ja aikuisten injektiokynässä 0,3 mg adrenaliinia.

  • Käytä lasten injektiokynää 10-30 kg painoisille.
  • Käytä aikuisten injektiokynää yli 30 kg painaville.
  • Harkitse yli 50 kg painavalle koon mukaan kahta 0,3 mg annosta kerralla.

Muu hoito ja seuranta

  1. Anna antihistamiinia suosituksen mukainen annos.
  2. Jos rokotettavalla on hengitysvaikeutta, aseta hänet tuettuun istuma-asentoon.
  3. Anna hengitysteitä avaavaa lääkettä, inhaloitavaa salbutamolia, jos sitä on saatavilla.
  4. Jos rokotetulla on huimausta tai verenpaine on matala, aseta hänet makuuasentoon ja kohota alaraajoja. Seuraa sydämen toimintaa, verenpainetta ja hengitystä.
  5. Anna prednisolonia suun kautta. Kortikosteroidi voi vähentää myöhäisreaktioita.

Varsinaiset muut hoitotoimenpiteet kuten aukiolotippa, nesteytys ja suonensisäinen kortikosteroidihoito aloitetaan hoitovalmiuden mukaan joko rokotuspaikassa, ensihoidossa tai päivystyksessä.

Anafylaktinen reaktio vaatii aina riittävän pitkän jatkoseurannan, sillä oireet voivat uusia.