Behandling av anafylaxi

Sidans innehåll

Anafylaxi behandlas akut med adrenalin. Den vaccinerade ska ges adrenalinlösning eller adrenalin i injektionspenna så fort som möjligt.

Om symtomen inte lindras eller om de framskrider ska en ny dos ges efter 5‒15 minuter. Vid behov kan man ge ytterligare en adrenalindos.
Anafylaxi

Användning av adrenalinlösning

Adrenalindoser för personer i olika åldrar, styrka 1 mg/ml
Dos för vuxna 0,5 ml i överarmens muskel
Dos för barn över 50 kg 0,5 ml i överarmens muskel
Dos för barn 0,01 mg/kg i överarmens muskel
Adrenalindos enligt den vaccinerade personens vikt
Den vaccinerade personens vikt Adrenalindos, styrka 1 mg/ml
5 kg 0,05 ml
10 kg  0,10 ml
15 kg  0,15 ml
20 kg 0,20 ml
25 kg 0,25 ml
30 kg  0,30 ml
35 kg 0,35 ml
40 kg 0,40 ml
45 kg  0,45 ml
50 kg 0,50 ml

Användning av adrenalinpenna

Adrenalinet har förpackats i en engångsdoserad injektionspenna. Läs anvisningarna i förpackningen på förhand.

Vid behandling av anafylaxi hos barn som väger mindre än 10 kg används adrenalinlösning ‒ inte injektionspenna.

Engångsdosen i injektionspennan för barn innehåller 0,15 mg och injektionspennan för vuxna innehåller 0,3 mg adrenalin.

  • Injektionspennan för barn ska användas för personer som väger 10‒30 kg.
  • Injektionspennan för vuxna ska användas för personer som väger mer än 30 kg.
  • För personer som väger mer än 50 kg kan man beroende på vikten överväga att ge två 0,3 mg doser på en gång.

Annan vård och uppföljning

  1. Ge antihistamin enligt den rekommenderade dosen.
  2. Om den vaccinerade har andningssvårigheter, placera personen i sittande ställning med stöd för ryggen.
  3. Ge läkemedel som öppnar luftvägarna, inhalerbar salbutamol, om det finns till hands.
  4. Om den vaccinerade har svindel eller lågt blodtryck, placera personen i liggande ställning och lyft upp benen. Följ upp hjärtfunktionen, blodtrycket och andningen.
  5. Ge prednisolon oralt. Kortikosteroid kan minska fördröjda reaktioner.

Andra egentliga vårdåtgärder, såsom infusion, vätsketillförsel och intravenös kortikosteroidbehandling, vidtas beroende på vårdberedskapen på vaccinationsplatsen, i akutvården eller på jourmottagningen.

Anafylaktiska reaktioner kräver alltid tillräckligt lång uppföljning eftersom symtomen kan återkomma.