Rokotusvälineiden valinta

Perehdy huolellisesti kuhunkin rokotevalmisteeseen ja rokotteiden annosteluvälineisiin. Rokotusvälineiden on oltava steriilejä ja kertakäyttöisiä.

Erilaisia rokotusvälineitä ja -tapoja

 • Osa rokotteista on valmiissa esitäytetyissä ruiskuissa, joissa ei ole neulaa tai joissa on kiinteä neula.
 • Jotkin rokotteet ovat nieltäviä kapseleita tai ne ovat omassa annostelulaitteessa kuten nestemäinen suun kautta annettava rotavirusrokote tai nenäsumutteena annettava influenssarokote.
 • Osa valmisteista on esimerkiksi erillisessä ampullissa ja ruiskussa ja sinun täytyy saattaa rokote valmiiksi pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti.
 • Älä käytä rokotteen käyttövalmiiksi saattamisessa suodatinneulaa. Neulassa oleva suodatin on niin tiheä, että se estää rokotteen vaikuttavaa ainetta pääsemästä rokoteruiskuun. Tällöin rokotteen suojateho jää vajaaksi tai häviää kokonaan.
 • Turvaneula on neulanpistotapaturmien ehkäisyyn suunniteltu kiinteällä turvasuojuksella varustettu neula. Turvaneulaa voi käyttää rokottamisessa, jos huolehditaan siitä, että neulan käyttö ei haittaa rokotuksen pistoteknistä onnistumista.
  • Pistotekniikoista ihon sisään (ID) annettava BCG-rokotus on teknisesti niin vaativa, että kannattaa harkita, onko turvaneulan käyttö järkevää. Jos rokotetta menee vahingossa syvemmälle kudokseen, voi se lisätä rokotteen aiheuttamia paikallisia haittoja.
  • Osa rokotteista on pakattu esitäytettyihin ruiskuihin, joissa on kiinteä neula. Näihin ruiskuihin ei voi vaihtaa toista neulaa, joten ne tulee antaa sellaisenaan.

Pistoksena annettavat rokotteet

Useimmat rokotteet on jo valmiiksi pakattu esitäytettyyn ruiskuun. Jos näin ei ole, valitse ruisku rokoteannoksen mukaan:

 • Kertakäyttöinen 2 ml:n ruisku on kätevin, kun injektio annetaan ihoalaiskudokseen ja lihaksen sisään. 
 • 1 ml:n tuberkuliiniruisku on osoittautunut parhaaksi ihon sisään annettavissa injektiossa. Siinä on selvä mitta-asteikko ja tiivis mäntä. 

Neulan valinnassa huomioi rokotteen antotapa ja ihonalaiskudoksen määrä.

Vakioneula rokottamiseen on 23 G 25 mm.

 • Pistä lihakseen tarpeeksi pitkällä neulalla, varsinkin jos rokotusraajassa on runsaasti ihonalaiskudosta.
 • Pistä neula ihonalaiskudokseen niin, että se ei ylety lihakseen asti
Suositeltavat neulan koot rokotettaessa
Rokotuksen antotapa Neulan läpimitta Neulan pituus
Ihonsisäinen (intradermaalinen, ID) 26 G 10 mm

Ihonalainen (subkutaaninen, SC)

23-25 G 16-30 mm
Lihaksensisäinen (intramuskulaarinen (IM) 20-25 G 25-40 mm