Rokotuksen jälkeen

Kerro rokotusreaktioista

Kerro rokotetulle tai hänen vanhemmalleen odotettavissa olevista rokotusreaktioista ja niiden hoidosta. Ohjaa ottamaan yhteyttä tai menemään lääkäriin, jos rokotetulla ilmenee tavanomaista voimakkaampia tai odottamattomia oireita.

Muistuta myös, että rokotuspäivänä on hyvä välttää rokotetun lihaksen kovaa rasitusta, sillä lihas voi kipeytyä.

Seuraa vointia

Seuraa rokotetun vointia vähintään 15 minuuttia. Aloita tarvittaessa välittömien rokotusreaktioiden hoito. Jokaisen rokottajan tulee osata anafylaksian ensihoito.
Anafylaksia
Anafylaksian hoito

Kirjaa rokotukset

Muista kirjata antamasi rokotukset sekä rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin että potilasasiakirjaan.
Rokotusten kirjaaminen

Hävitä käytetyt välineet

Hävitä käytetyt rokotusvälineet asianmukaisesti toimipisteesi ohjeiden mukaan.

Rokotusvälineiden hävittämisessä huomioitavaa:

  • Huolehdi terävien rokotusvälineiden turvallisesta hävittämisestä, sillä muualle kuin keräysastiaan jätetty terävä väline voi aiheuttaa tapaturman itsellesi tai työtoverillesi.
  • Älä hylsytä käytettyä neulaa.
  • Laita käytetty neula aina suoraan särmäisjäteastiaan.