Rokotuksen valmistelu

Ennen rokotteen antamista tarkista aina, että rokotteelle on olemassa käyttöaihe ja että rokotukselle ei ole estettä.  

Pidä aina adrenaliini ja muut ensiapuvälineet helposti saatavilla.

Kysy, onko rokotettava pyörtynyt aikaisemmin esimerkiksi verinäytettä otettaessa. Näin rokotettava voi kertoa mahdollisesta pistospelosta jo etukäteen. Tarvittaessa rokotus kannattaa antaa makuulla, jolloin voidaan välttää pyörtymiseen liittyvät kolhut.

Tarkista aina, että olet antamassa oikean annoksen, oikeaa rokotetta, oikeaan aikaan, oikealle henkilölle. 

Selvitä seuraavat tiedot rokotettavasta:

 • ikä
 • aiemmat sairaudet ja nykyinen terveydentila
 • mahdolliset perussairaudet ja niiden hoito
 • suunnitteleeko rokotettava raskautta tai onko rokotettava raskaana
 • aiemmat rokotukset
 • mahdolliset allergiat rokotteen aineosille
 • muut allergiat
 • onko rokotusten jälkeen ilmennyt välittömiä reaktioita tai muita haittavaikutuksia.

Konsultoi tarvittaessa oman toimipisteesi rokotusvastuuhoitajaa, rokotuksista vastaavaa lääkäriä tai alueesi tartuntatautien torjunnasta vastaavaa lääkäriä tai hoitajaa. 

Jos rokotettavalla on esimerkiksi jokin perussairaus tai lääkitys, joka vaikuttaa rokotuspäätöksen tekoon, konsultoi hoitovastuussa olevaa lääkäriä.

Tarkista seuraavat asiat rokotepakkauksesta ja rokotteesta:

 • etiketistä ampullin sisältö ja annostilavuus
 • viimeinen käyttöpäivämäärä
 • rokotepullon tai ampullin eheys
 • väri ja ulkonäkö
 • pakkausselosteen ohje käyttövalmiiksi saattamisesta.

Tarkista aina rokotteen annostus ja antoaikataulu

 • Muista, että THL:n ohje voi poiketa valmisteyhteenvedosta.
 • Älä pienennä tai suurenna suositeltuja annoksia.

Älä käytä rokotetta, jos epäilet, että 

 • se on jäätynyt tai menettänyt muuten tehonsa
 • siinä on epäpuhtauksia tai sen ulkonäkö poikkeaa pakkausselosteessa kuvatusta
 • se on vioittunut
 • sisältö ei vastaa pakkausmerkintöjä.

Noudattamalla ohjeita varmistat parhaan mahdollisen suojan.

Rokotteen tarkistaminen ja tuotevirheet

Lue rokotteiden vastaanottamisesta, säilyvyydestä ja säilyttämisestä (Rokotteiden käsittely oikein)

Rokotteen käyttövalmiiksi saattaminen

Ota rokote jääkaapista ja valmista se käyttövalmiiksi vasta sen jälkeen, kun olet varmistunut siitä, että voit antaa rokotteen.

Kun ensimmäistä kertaa käytät uutta rokotevalmistetta, tutustu ohjeisiin ja suosituksiin rauhassa ennen kuin rokotettava on vastaanotolla. 

Valmista rokote käyttövalmiiksi pakkauksessa olevan ohjeen mukaan. Noudata aseptista ja työturvallisuuden huomioivaa työtapaa.

Video: Aseptiikka rokotustoiminnassa (YouTube 14 min)

Diasarja: Aseptiikka rokotustoiminnassa (SlideShare)

Voit lämmittää rokotteen sopivaksi antamista varten pitämällä rokoteruiskua hetken aikaa kämmenen sisällä.

Huomioi rokotteen käyttövalmiiksi saattamisessa

 • Vedä rokote ruiskuun ja rokota eri neuloilla.
 • Huolehdi, ettei rokotetta valu neulan ulkopinnalle. Erityisesti alumiinisuoloja sisältävät rokotteet saattavat aiheuttaa ihonalaiskudoksessa kirvelyä, punoitusta ja turvotusta.
 • Ruiskussa olevaa ilmaa/ilmakuplia ei tarvitse poistaa.