Taloudellinen tuki

Vammaispalvelulaki, Taloudelliset tukitoimet 9§

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista sekä ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon hankkimisesta.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet.
Lue lisää: Apuvälineet-sivulta

Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.

Vammaispalvelulaki 9 § (Finlex)

Seuraavassa on alisivuilla on kuvattu erityiskorvauksia vaatetukseen ja erityisravintoon liittyen sekö autoiluun liittyvää taloudellista tukea: