Vakuutus, sosiaaliturva ja verotus

Osioon on koottu tietoa vakuutuskorvauksista, haittaluokituksesta ja haittarahasta.

Vammaisen henkilön sosiaaliturva on kuvattu kattavasti esimerkiksi järjestöjen sosiaaliturvaoppaassa.
Sosiaaliturvaopas.fi

Kelan etuudet

Kela on koonnut sivuillensa kattavasti eri etuudet, joita vammaisen henkilön on eri tilanteissa mahdollista hakea.
Vammaistuet (Kela)

Kela on myös koonnut oppaan vammaistukien hakemiseen
Pikaopas (Kela)

Verotusvähennykset

Invalidivähennys on poistunut tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen.

Muita verovähennyksiä vammaiselle henkilölle on kuvattu järjestöjen sosiaaliturvaoppaassa.
Verotuksessa tehtävät vähennykset (Järjestöjen sosiaaliturvaopas)