Parförhållandet i skick – tips för semestern

En kvinna och en man ligger i gräset

Sommaren är full av frihet och kärlek, otvungenhet och flirt. Solen skiner, det är ljust och varmt. Före sommaren känns det som om vad som helst är möjligt och förväntningarna är på topp. Det kan också gå så att förväntningarna om vår partner och vårt parförhållande är större än sannolikheten att de kommer att uppfyllas. Efter den mörka vintern lockar friheten och de möjligheter sommaren medför.

På grund av begränsningarna var det länga svårt att ingå nya parförhållanden och förväntningarna på att hitta den rätta har ökat. I nya parförhållanden förväntar man sig att den andra ska hämta med sig allt det som man saknat i sitt liv; läka såren som orsakats av bekymmer och sorger. 

Man glömmer ofta att det bästa sättet att vårda en parrelation är genom små gärningar i vardagen, inte stora gärningar en gång om året under semestern. Om man inte pratat under hela året kan det vara att tystnaden inte släpper under semestern. Om man hela året går och samlar på saker som man vill diskutera kommer man inte att lyckas reda upp härvan under en semester. Så älta inte gammalt, utan gå vidare, eller försök åtminstone göra det. Fundera på om det kunde vara dags att släppa det som varit, förlåta och glömma.

Semestern är en faktor som ökar stressen om man har orealistiska förväntningar. Båda parterna i förhållandet kan ha sina egna önskelistor som de vill förverkliga. Besvikelsen är stor när det inte blir som man tänkt sig.

Prata och lyssna

Inom ett parförhållande lönar det sig att diskutera det man gör tillsammans. Om man förväntar sig att saker ska skötas enligt hur man tror att den andra tänker finns det en stor risk för klavertrampar.  Anta alltså inget, utan ta till dialog och byt tankar utan att kritisera och ställa krav.Berätta om dina tankar och ha särskilt tålamod att lyssna på din partners tankar och önskemål. Lufta era tankar tillsammans, berätta för varandra hur ni känner.

Glöm kritiken och beskyllningarna. I kärnan av parförhållandet finns en känsla av trygghet. Om du märker att det finns rädsla och osäkerhet i förhållandet lönar det sig att fundera över det, tala om det och söka hjälp utifrån. Om du inte vågar tala om det kanske ni behöver draghjälp av en utomstående expert för att reda ut situationen.

Förändring kräver gärningar

Om du vill ha en förändring i ditt förhållande, börja då genast med små justeringar. Det goda har en tendens att sprida sig; snällhet, leenden och beröring ökar ju mer man gör dem. Utan gemensam tid blir det ingen samvaro. Utan respons vet vi inte hur vi gör ifrån oss.
Gräla och kivas på ett jämlikt sätt, så att båda får och vågar lyfta fram sina åsikter.  Däremot hör förakt, förlöjligande, underkastande och våld aldrig till ett parförhållande, utan de är exempel på situationer där man behöver hjälp. Man kan få första hjälpen på webben, men man kan också söka sig till en relationskurs eller parterapi.

Sex är en del av parförhållandet

Sex ingår i alla parförhållanden om det definieras som ömhet, beröring, närhet. Paret vet själv vad som är rätt sorts sex, beröring och ömhet för just dem. Alltför ofta ses antalet samlag och hur ofta man har sex som mätare på lycka. Om partnernas begär och önskemål är helt motsatta löser man inte situationen genom att tvinga den andra till något som hen inte vill göra.
För sex gäller samma princip som för allt annat: man kan bara få vad man vill ha om man pratar om sina egna önskemål. Om det uppstår problem behövs det ofta hjälp av en utomstående, till exempel en sexualrådgivare, för att lösa situationen.

Om du vill vara lyckligare i parförhållandet lönar det sig att avstå från något i stället för att lägga till fler krav och to do-listor.

Säg tack när små saker sköts och blir gjorda. Koncentrera dig på din partner. Kom ihåg att titta i ögonen, le, beröra och kyssa. Semestern är till för att ladda batterierna, för dig och din partner – inte för andra människor.

Gör följande saker flera gånger per dag under semestern:

  • titta i ögonen 
  • le 
  • berör
  • krama
  • kyss
  • berätta om dina önskemål
  • lyssna på din partners önskemål
  • tacka och uppmuntra
  • ha sex så ofta eller så sällan och på det sätt som passar er 

och kom ihåg att man inte behöver ha roligt hela tiden.

Text: Katriina Bildjuschkin