Njut i baljan på ett säkert sätt

Familjen badar i baljan.

Det är skönt att plumsa ner i en badbalja på sommaren. Med hjälp av de här tipsen kan du njuta i baljan på ett säkert sätt.

Tvätta dig

Tvätta dig alltid innan du plumsar ner i baljan. Om du går i bastun emellan ska du duscha av dig. Skölj fötterna särskilt noggrant. 

Byt vattnet regelbundet.

Du ska helst tömma baljan efter varje bad. Om du har fyllt baljan med naturvatten ska du byta vattnet genast efter badet. Om du använder kranvatten och vattenreningskemikalier, kan du bada i samma vatten några gånger. Skölj alltid baljan med rent vatten när du har tömt den.

Täck baljan.

Täck baljan om vattnet lämnas kvar i den. Om baljan inte täcks över kan fåglar simma i baljan eller släppa avföring i vattnet. 

Se till att baljan hålls ren.

Baljan ska rengöras noggrant. Skura kanterna med en borste, eftersom mikrober lätt fastnar på dem. Använd ett rengöringsmedel som är lämpligt för rengöring.

Undvik magsjuka.

Bada inte i baljan om du har haft diarré eller kräkts. Svälj inte vattnet i baljan eftersom det kan orsaka magsjuka om vattnet innehåller mikrober som orsakar tarmrelaterade sjukdomar. 

Undvik infektioner.

Undvik att bada i balja om du har sårig hud. Mikrober från omgivningen eller människans hud som hamnat i baljans vatten kan orsaka kvisslor eller infektera en trasig hud. Sådana mikrober är till exempel bakterien Pseudomonas aeruginosa som orsakar hud-, ögon- och öroninflammation samt bakterien Staphylococcus aureus som kan orsaka hudinflammation. 

Övervaka barn som badar i baljan.

Låt inte barn som inte kan simma bada i baljan utan vuxna. Övervaka alltid barnet och dess lekar om det finns vatten i baljan. Om vattnet lämnas kvar i baljan ska du täcka baljan och se till att barn inte kan klättra upp i den.

Bada inte i baljan om du är berusad.

Bada inte i baljan om du är kraftigt berusad. Om du slocknar eller somnar kan du drunkna även i grunt vatten. Lämna aldrig en berusad kompis ensam i baljan.