Skydda dig mot fästingar, sorkfeber och myggor – men tänk inte på dem hela sommaren

pincett och fästing

Liten risk för smitta från fästing

I Finland förekommer två fästingburna sjukdomar av märkbar betydelse för folkhälsan: borrelios och fästingburen hjärninflammation (TBE). 

Under de senaste åren har både borrelios och TBE blivit allt vanligare och sjukdomarnas utbredningsområden har ändrats. 

TBE kan orsaka en allvarlig sjukdom och borrelios kan medföra allvarliga följdsymtom. Risken för fästingburen sjukdom är ändå liten. Till exempel i riskområdena för fästingburen hjärninflammation bär endast 1–2 procent av fästingarna på viruset. Borrelios är en betydligt vanligare sjukdom än fästingburen hjärninflammation, men risken för smitta varierar mycket beroende på område.

Sjukdomsrisken bör inte underskattas men inte heller överskattas. Det lönar sig inte att oroa sig för fästingarna hela sommaren och man kan njuta av att röra sig i naturen i lugn och ro bara man kommer ihåg att skydda sig mot fästingar på ett lämpligt sätt.

Du kan med hjälp av kläder förhindra fästingarna att komma åt huden. När du rör dig på fästingområden i naturen, använd ljusa kläder med långa ärmar och långa byxben och dra strumporna över byxbenen. Insektsmedel kan ge extra skydd genom att man applicerar det på områden där huden är bar. Kom också ihåg att skydda sällskapsdjur som vistas utomhus mot fästingar och kontrollera pälsen dagligen.  

Vaccin skyddar inte mot borrelios eller fästingar

Borrelios kan behandlas med antibiotika, men antibiotika har ingen effekt mot fästingburen hjärninflammation, utan sjukdomen behandlas enligt symtomen. 

Det finns vaccin mot fästingburen hjärninflammation. Vaccinet skyddar dock inte mot borrelios och hindrar inte fästingbett.

Det lönar sig att ta TBE-vaccinet om man rör sig ofta på områden med risk för sjukdomen. Vaccination behövs inte om sjukdomsrisken är liten. Vaccinet rekommenderas endast inom begränsade områden. Du kan kontrollera de kommunspecifika vaccinrekommendationerna i THL:s karttjänst.

Gör fästingkontroll varje dag

Det bästa sättet att förhindra borrelios är att göra en daglig fästingkontroll. Om du märker en fästing på huden, ta bort den omedelbart. Ju längre fästingen sitter fast, desto större är smittorisken.

Ta tag i fästingen så nära huden som möjligt, till exempel med en pincett eller med fingrarna. Dra ut fästingen rakt med en jämn rörelse. Se till att fästingens käkparti inte blir kvar i huden eftersom det kan orsaka en lokal inflammation. Borreliossmitta kan man ändå inte få av det.

Rengör såret med desinfektionsmedel och tvätta händerna med tvål och vatten. Skriv upp datumet i kalendern så att det vid behov finns till förfogande. 

Om det på bettområdet uppstår ett rodnande, ofta cirkelformat utslag som sprider sig eller om du får allmänna symtom, vänd dig till hälsovården. Antibiotikakur behövs inte enbart på grund av ett fästingbett.

Skydda dig mot sorkfeber 

Skogssorkar sprider sorkfeber och puumalaviruset som orsakar sjukdomen utsöndras i sorkarnas urin och avföring. Människor smittas i allmänhet av viruset via luftvägarna, när man andas in den aerosol som finns i sorkarnas sekret. Speciellt de som tillbringar tid på fritidshus kan utsättas för viruset till exempel i samband med vedhantering eller städning av uthus.

Skydda dig mot sorkfeber när du städar eller arbetar i lokaler där det har observerats skogssorkar, spår av sorkar eller deras avföring.

Torka bort sorkarnas avföring med en fuktig trasa så att den inte dammar i luften. Dammsug inte, eftersom dammsugaren sprider damm. Använd också som personlig skyddsutrustning andningsskydd av skyddsklass FFP3 och skyddshandskar. Se till att du tvättar händerna med tvål efter städningen.

Kläder skyddar mot myggor

I Finland är pogostasjuka och harpest myggburna sjukdomar som har märkbar betydelse för folkhälsan.

Skydda dig mot myggbett med täckande kläder, myggnät och insektsmedel. Kom ihåg att skydda dig särskilt i slutet av sommaren i bär- och svampskogen samt när du annars rör dig i naturen.

Effekten av insektsmedel håller inte särskilt många timmar, så kom ihåg att applicera mera insektsmedel regelbundet. Applicera inte myggmedel på stora hudområden eller slemhinnor. Kontrollera med apotekspersonalen vilka produkter som passar småbarn.

Expert: Henna Mäkelä

Mer information (på finska):