Håll vaccinationsskyddet mot stelkramp i kraft

Kvinna hugger ved

Alla bör ha en giltig vaccination mot stelkramp, det vill säga tetanus. Vaccinationen ger ett bra skydd mot stelkramp.

I Finland ingår vaccinet mot stelkramp i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet fås gratis på hälsocentralen.

Stelkrampsskyddet bör boostas

Barn får stelkrampsvaccinationerna via barnrådgivningen och skolan. Vuxna behöver en boosterdos vid 25-, 45-, och 65-års ålder. Efter detta ges en boosterdos vart tionde år. I samband med smutsiga sår bör skyddet kontrolleras.

I samband med vård av ett smutsigt sår bedömer läkaren om det behövs en extra boosterdos mot stelkramp ifall det gått över 10 år sedan en vuxen person fick den senaste dosen.

Störst risk för stelkramp via djupa sticksår

Stelkramp orsakas av tetanusbakterien. Tetanus är en vanlig bakterie i jordmånen och den trivs som sporer så gott som på alla ytor.

Det är mest sannolikt att få stelkramp via djupa sticksår, till exempel genom ett stick av en rosentagg eller ett djupt djurbett. Även sår som kontaminerats med mylla eller sand utgör en stelkrampsrisk.

Tetanusbakterien förökar sig i syrefri miljö. När bakterien kommer in i ett djupt, syrefritt sår kan den orsaka stelkramp.

Även ett litet stick kan ge stelkramp. Därför kan man skydda sig endast genom regelbunden vaccination som håller antikroppsskyddet tillräckligt högt.

Stelkramp behandlas på sjukhus

Innan vaccinationerna inleddes var stelkramp en vanlig, livshotande sjukdom.

Även en liten mängd gift förlamar nervfunktionen i musklerna. Långt framskriden tetanus leder till andningsdepression.

Stelkramp behandlas alltid på sjukhus. Tack vare intensivvård är behandlingsprognosen god.

Mer information