Hetta påverkar äldre personer mest

Damen har en flerfärgad hatt.

Hälsoproblem på grund av hetta drabbar i synnerhet äldre och personer som lider av kroniska sjukdomar.

Riskfaktorer är till exempel 

  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • sjukdomar i andningsorganen
  • njursjukdomar
  • diabetes
  • psykiska sjukdomar och beteendestörningar samt 
  • sjukdomar i nervsystemet.

Klimatförändringen och åldrande ökar hälsoproblem till följd av hetta

Hälsoproblem kan uppträda redan under enstaka dagar med högsommarvärme. Risken för allvarliga olägenheter ökar särskilt vid värmeböljor. Några veckors värmebölja kan i Finland orsaka upp till flera hundra förtida dödsfall.

I takt med klimatförändringen blir heta somrar vanligare. När befolkningen åldras ökar risken för hälsorisker vid värmebölja.

Vårdinrättningarna bör vara förberedda på värmeböljor

På vårdinrättningarna bör man fundera över riskerna vid värmeböljor i god tid. Det lönar sig att redan före värmeböljan planera beredskapsåtgärder och utarbeta skriftliga instruktioner för personalen om hur man ska gå till väga under värmeböljan. 

Under heta dagar kan inomhustemperaturen bli väldigt hög. Därför är det viktigt att se till att vårdinrättningarna kan svalkas. När man svalkar ner lokalerna ska man utnyttja passiva metoder, såsom att skydda fönstren mot solen och vädra i lokalerna eller effektivera ventilationen på kvällen och under natten när utomhusluften är svalare. 

Om de passiva metoderna inte är tillräckliga, ska man använda kylande luftkonditioneringsanordningar. Vid varje vårdinrättning är det bra att vid behov kunna kyla ner åtminstone en del av de med tanke på patienterna och personalen kritiska lokalerna till en temperatur under 25 grader.

Fler hembesök under värmeböljor

Allt fler äldre bor hemma. Därför behövs hjälp både på vårdinrättningarna och i hemmen.

Vid långvariga värmeböljor bör hemvården utöka hembesöken hos klienterna och ge anvisningar om hur man förebygger skadeverkningar som värmeböljan kan orsaka. Om temperaturen blir väldigt hög i bostaden är ett alternativ att klienten tillfälligt flyttar till en vårdinrättning eller en anhörig. 

Under värmeböljor är det viktigt att försöka hålla bostäderna svala. Det lönar sig att skydda fönstren på solsidan genom att dra för gardinerna eller persiennerna. Man kan sätta solfilmer på fönstren i rum som lätt blir varma. När det blir svalare utomhus på kvällen lönar det sig att öppna fönstren och vädra hela bostaden. Flyttbara avkylningsapparater eller svalkande luftvärmepumpar kan vara till hjälp vid värmebölja.

Fläktar ökar luftventilationen. Om temperaturen i bostaden är under 35 grader underlättar fläktar tillvaron. Om det är över 35 grader i bostaden gör fläktar mer skada än nytta. I en allt för het bostad ökar fläkten värmebelastningen i kroppen.

Att fukta huden och använda fuktiga kläder, kylomslag och duscha svalt hjälper också att kyla ner kroppen.

Hjälp av läkare och närstående

Det lönar sig att diskutera med läkaren i god tid om hur värme påverkar en kronisk sjukdom eller de läkemedel som används för att behandla sjukdomen. Läkemedel ska i regel förvaras i temperaturer under 25 grader. Kontrollera rätt förvaringstemperatur på förpackningen.

Närstående till äldre och sjuka personer kan vara till stor hjälp under värmeböljor. De kan hålla daglig kontakt och kontrollera att allt är väl. Närstående kan också hjälpa till att kyla ner lägenheten eller erbjuda tillfällig inkvartering under värmeböljan.

Symtom på värmesjukdom kan vara till exempel trötthet, svaghet, illamående, huvudvärk och stigande temperatur i kroppen. Om du får symtom, vila i ett svalt rum och drick mer vatten.
Här hittar du mer information om värmesjukdomar och hur de behandlas.

Om symtomen som tyder på en värmesjukdom är kraftiga och inte kan lindras eller om symtomen på grundsjukdomen förvärras ska du kontakta hälso- och sjukvården. Du kan ringa hälsovårdscentralen, jouren eller jourhjälpen på numret 116117.

Ring nödnumret 112 endast i brådskande situationer. Ring nödnumret omedelbart om personen är förvirrad eller om medvetandegraden är oklar.

Värmebölja