Håll dig frisk på badstranden

Barn på stranden.

I regel är det tryggt att bada i Finland. Myndigheterna informerar om undantag i badvattnets kvalitet och ger anvisningar.

Badvattnets kvalitet följs inte upp varje dag, så aktuell information finns inte tillgänglig varje dag.

Vad påverkar badvattnets kvalitet?

Badvattnets kvalitet kan försämras bland annat av

  • blågröna alger
  • mikrober av mänskligt eller animaliskt ursprung och andra skadliga mikrober i vattnet
  • avloppsvattenläckage
  • dagvatten.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter övervakar regelbundet kvaliteten på vattnet vid badstränderna. I badvattnet undersöks halterna av bakterier som orsakar tarmrelaterade föroreningar, förekomsten av blågröna alger och badvattnets allmänna tillstånd.  Du kan ofta ta del av resultaten på badstranden och på webbplatsen för den aktör som sköter stranden.

Vatten på badstränder

Läs meddelandena på badstranden

Om det förekommer förändringar i badvattnet som kan skada badarens hälsa, finns det information om dem på badstranden. 

Myndigheterna kan meddela ett tillfälligt badförbud på badstranden, till exempel om det finns rikligt med blågröna alger. På större badstränder kan skyltarna Förbjudet att bada och Bad rekommenderas inte användas.

Simma inte i vatten med blågröna alger

Blågröna alger kan uppstå snabbt och myndigheterna hinner inte alltid till platsen för att observera situationen eller informera om den.

Om du ser blågröna alger i badvattnet eller på stranden ska du inte gå i vattnet. Låt inte heller små barn leka med sand som täckts av blågröna alger.
Blågröna alger alltså cyanobakterier

Drick inte badvatten

Badvattnet är inte drickbart. I Finland har badvattenepidemier oftast orsakats av norovirus. Man kan bli smittad om man av misstag sväljer förorenat badvatten eller om viruset hamnar i munnen på grund av dålig handhygien vid smutsiga toaletter. Viruset smittar också lätt från person till person.

Under varma somrar kan bakterier av släktet Vibrio föröka sig i varma kustvatten. De kan orsaka sårinfektioner i sårig hud, öroninflammationer, diarré och buksmärtor hos vissa badare. Infektionerna kan vara skadliga särskilt för personer med nedsatt motståndskraft.

Håll badvattnet rent 

  • Bada endast om du är frisk. Om du har en mag- eller diarrésjukdom, stanna hemma och vila.
  • Gå på toaletten när du behöver. Kissa inte eller bajsa inte i badvattnet.
  • När du har gått på toaletten, tvätta händerna noggrant.
  • Byt småbarns blöjor i badstrandens toalett- eller tvättrum.
  • Drick inte badvatten. Se till att barnen inte dricker av vattnet.
  • Läs badstrandens anvisningar och följ dem.