Arbetsmetoder och -redskap

Olika arbetsredskap med bilder

I det här avsnittet har vi samlat arbetsmetoder och arbetsredskap som man kan använda i det sociala arbetet med personer som har funktionsnedsättningar. Med hjälp av arbetsmetoderna och arbetsredskapen är det möjligt att öka klientens delaktighet i funktionshindersocialarbetet. Avsnittet har tillsvidare två delar, men kommer att utökas med material som har utvecklats inom delaktighetsprojektet VamO.

Nu hittar du följande avsnitt som har sammanställts inom delaktighetsprojektet VamO: