Suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisteri (kansallinen laaturekisteri)

TIETOSUOJAILMOITUS REKISTERÖIDYN INFORMOIMISEKSI

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Organisaatio noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, kuinka organisaatio käsittelee henkilötietojasi tilastointia, tutkimusta, arviointia ja vertaiskehittämistä varten, tavoitteena laaturekisterin piirissä olevien palvelujen ja hoidon laadun järjestelmällinen parantaminen.
Henkilötietoja käsitellään lisäksi asiantuntijatehtävien hoitamista varten. Suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisterissä käsittelemme henkilötietoja suun terveydenhuollon hoidon laadun ja vaikuttavuuden seurantaa ja kehittämistä varten.