Munuaistautirekisteri (kansallinen laaturekisteri)

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Organisaatio noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, kuinka organisaatio käsittelee henkilötietojasi tilastointia, tutkimusta ja palvelujen laadun arviointia varten. Munuaistautirekisterin tarkoituksena on seurata ja kehittää munuaiskorvaushoitopotilaiden (dialyysi tai munuaisensiirto) sekä predialyysipotilaiden hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Henkilötietoja käsitellään lisäksi asiantuntijatehtävien hoitamista varten.