Rättsgenetisk faderskaps­undersökning

Institutet för hälsa och välfärd utför rättsgenetiska faderskapsundersökningar.  Faderskapsundersökning utförs när det förekommer oklarheter eller osäkerhet i fråga om faderskapet.

I den grundläggande undersökningen undersöks modern, barnet och den eventuella fadern.

Faderskapsundersökning kan 

  • beställas av barnatillsyningsmannen
  • förordnas av domstol
  • begäras av privatperson

Avsnittets innehåll

Kontaktuppgifter

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Rättsgenetik
PB 30
00271 Helsingfors

isyystutkimus(at)thl.fi
tfn 029 524 8900

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723