Vad utgör inte hinder för vaccination?

På den här sidan tar vi upp situationer som inte hindrar vaccination. Situationerna som nämns på sidan utgör alltså inte kontraindikationer vid vaccination, trots att de kanske betraktas som sådana.
Kontraindikationer vid vaccination

Tidigare vaccinationer

Följande situationer med anknytning till tidigare vaccinationer hindrar inte vaccination:

 • inga eller bristfälliga uppgifter om personens vaccinationshistoria
 • lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen eller lindriga allmänsymtom efter föregående vaccination
 • tidigare biverkning av vaccination eller misstanke om det hos en familjemedlem eller släkting.

Påskyndat vaccinationsprogram och avvikelser

Biverkningar av vaccinationer

Lindrig överkänslighet eller allergi

Följande lindriga överkänsligheter eller allergier hindrar inte vaccination:

 • fördröjd överkänslighet mot någon komponent i vaccinet som framträder i form av en lokal hudreaktion, till exempel överkänslighet mot neomycin eller formaldehyd
 • atopiska sjukdomar, till exempel astma, allergisk snuva eller eksem.

Vaccination av allergiker

Sjukdomar

Följande sjukdomar hindrar inte vaccination:

 • infektionssjukdom med lindriga symtom, till exempel snuva eller öroninflammation utan feber
 • tidigare feberkramper, utan komplikationer
 • kronisk hjärt-, lung-, lever- eller njursjukdom
 • diabetes
 • utvecklingsstörning, Downs syndrom
 • CP-skada
 • neurologisk sjukdom, såsom välkontrollerad epilepsi eller MS-sjukdom
 • tics dvs. Tourettes syndrom
 • ledgångsreumatism, SLE
 • immunbrist – observera levande försvagade vaccin för vilka det finns begränsningar.

Vaccination av personer i medicinska riskgrupper

Läkemedelsbehandlingar

Följande läkemedelsbehandlingar hindrar inte vaccination:

 • behandling med antibiotika eller antivirala läkemedel
 • kortikosteroidbehandling på huden, genom inhalation eller i leder
 • fysiologisk kortisonsubstitution
 • systemisk kortikosteroidbehandling i låga doser
 • kortvarig kortikosteroidbehandling i höga doser som varar mindre än 14 dagar eller som snabbt minskar.

Vaccination av personer med immunbrist

Andra situationer och tillstånd

Följande situationer hindrar inte vaccination:

 • gulsot hos nyfödda
 • prematurer – om inte kontraindikationer föreligger på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom
 • låg födelsevikt hos nyfödda – kontrollera BCG- och HBV-vaccination
 • dibarnet som ska vaccineras
 • mamman till det barn som ska vaccineras är gravid
 • ammande kvinnan som ska vaccineras r. Observera att vaccin mot gula febern kan vara kontraindicerat. Gör en riskbedömning.
  Vaccin mot gula febern; Vaccination av gravida kvinnor, kvinnor som ammar och personer med immunbrist (Resenärens hälsoguide, på finska)
 • undervikt hos annars friskt barn
 • inkubationstid och konvalescens vid smittsam sjukdom
 • tidigare genomgången smittsam sjukdom som förebyggs med det aktuella vaccinet. Till exempel kikhosta, mässling, röda hund, påssjuka, pneumokocksjukdom eller vattkoppor
 • autism och autismspektrumstörningar
 • tillstånd efter operation eller annat kirurgiskt ingrepp
 • krampbenägenhet eller epilepsi inom den närmaste familjen (föräldrar eller syskon)
 • immunbrist hos en familjemedlem eller annan närstående person på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom – kontrollera försiktighetsåtgärderna för respektive vaccin.
  Vaccin A–Ö