Vaccination av personer med immunbrist

Det är viktigt att skydda personer med immunbrist genom att vaccinera. Det bästa skyddet uppnås då vaccinationerna görs vid rätt tidpunkt.

Personer som lider av kraftig immunbrist får inte vaccineras med vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare.