Vaccination av personer i medicinska riskgrupper

På dessa sidor hittar du information om de försiktighetsmått som ska iakttas vid vaccination av medicinska riskgrupper och om situationer då vacciner inte får ges.

Det skydd som vaccinationer ger är i många fall mycket viktigt på grund av en underliggande sjukdom, behandlingen av sjukdomen eller den vaccinerades övriga tillstånd. 

I de flesta fallen kan vacciner ges, och om vaccinationen sker vid rätt tidpunkt får personen ett så bra skydd som möjligt. Det lönar sig i allmänhet att vaccinera före en behandling eller under en paus i behandlingen. 

Vid vaccination av personer i riskgrupper framhävs vikten av en jämförelse mellan individuella fördelar och nackdelar. Det kan gå så att personen inte får ett viktigt vaccin för att man i onödan är rädd för biverkningar. 

Ofta kan den sjukdom som vaccinet förebygger vara farligare för patienten än vaccinets eventuella biverkningar. Därför är det viktigt att den behandlande läkaren noggrant överväger vaccinationen i förhållande till den sjukdom som vaccinet förebygger. 

Alla vaccinationer som rekommenderas för riskgrupper ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet. De rekommenderade vaccinationerna är ändå en del av en god vård och därför bör den part eller välfärdsområde som ansvarar för vården stå för kostnaderna för vaccinationerna. På så sätt kan man säkerställa att personer inom samma riskgrupp behandlas lika oavsett

  • vilken enhet som ansvarar för vården
  • var de bor
  • vilken deras ekonomiska situation är.

Kostnaderna för anskaffning av vaccinet och för vaccinationen är obetydliga för enheten som ansvarar för vården jämfört med de kostnader som uppstår om personer insjuknar i de sjukdomar som förebyggs genom vaccination och med kostnaderna för den vaccinerade personens underliggande sjukdomar. 

Avsnittets innehåll