Vaccination av allergiker

Allergiker kan i de flesta fall vaccineras

Allergiska personer vaccineras i de flesta fall på normalt sätt. Till exempel överkänslighet mot ägg, formaldehyd eller antibiotika hindrar sällan vaccination.

Det kan gå så att personen blir utan ett viktigt vaccin för att man i onödan är rädd för allvarlig livshotande anafylaxi. Därför är det viktigt att den behandlande läkaren noggrant överväger vaccinationens fördelar och eventuella risker.

Var alltid beredd på anafylaxi vid alla vaccinationer

IgE-medierad allergi mot en komponent i ett vaccin är sällsynt. Den kan leda till en omedelbar överkänslighetsreaktion, anafylaxi. 

Vid anafylaxi uppkommer allvarliga allmänsymtom snabbt. Vid vaccination ska det alltid finnas beredskap för anafylaktiska reaktioner. 

Känn igen olika allergiska symtom

En vaccinationsreaktion väcker ofta misstankar om en omedelbar vaccinallergi, även om det inte är fråga om det. Därför är det bra att noggrant utreda vilket slags överkänslighet det är fråga om och vilka andra faktorer som eventuellt ger upphov till en reaktion. 
Omedelbar eller fördröjd överkänslighet mot vaccinet?

Allergiska reaktioner indelade efter symtom

Utbredda allmänsymtom kan tyda på en allergisk reaktion. Trots det kan orsaken vara någon annan. 
Generaliserad hudreaktion efter vaccination

Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen beror vanligen inte på allergi. 
Lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen

Fortsatt vaccination efter en misstänkt allergisk reaktion

Vaccination av en allergiker kräver ibland särskilda åtgärder. För att säkerställa en trygg atmosfär höjs vaccinationens säkerhetsnivå. Vaccinationen ges under läkarövervakning och den vaccinerade observeras tillräckligt länge
Vaccination efter en allergimisstanke