Expertgrupp för bekämpning av antimikrobiell resistens

Den nationella expertgruppen för bekämpning av antimikrobiell resistens har som uppgift att planera verkställandet av det nationella verksamhetsprogrammet och följa upp genomförandet av det.

Dessutom tar expertgruppen ställning till akuta nationella och internationella frågor som rör antimikrobiell resistens.

Verksamhetsperiod

1.2.2018–31.12.2020

Ordförande

Jari Jalava, THL

Sekreterare

Emmi Sarvikivi, THL
Kati Räisänen, THL

Arbetsgruppens medlemmar

Sari Ekholm, SHM 
Anni Virolainen-Julkunen, SHM (suppleant)
Eeva Nurmi, MM
Nina Kaario, JSM
Katri Levonen, JSM (suppleant)
Pekka Eränkö, FIMEA
Tinna Voipio, FIMEA (suppleant)
Liisa Kaartinen, EVIRA
Anna-Liisa Myllyniemi, EVIRA (suppleant)
Saara Raulo, Zoonoscentret
Heikki Frilander, TTL
Sirpa Laitinen, TTL (suppleant)
Eeva Sundström, Vanda hälsovårdscentral
Mari Kanerva, Smittskyddsföreningen i Finland rf
Jaana Syrjänen, Finlands Infektionsläkare rf
Maire Matsinen, Suomen Hygieniahoitajat ry
Katja Koukkari, Suomen Hygieniahoitajat ry (suppleant)
Asko Järvinen, HUS
Tea Nieminen, HUS
Maarit Wuorela, Åbo universitet
Merja Rantala, Helsingfors universitet
Risto Vuento, Fimlab
Anu Kantele, Helsingfors universitet
Antti Hakanen, VSSHP, FiRe
Jaana Vuopio, Åbo universitet
Minerva Krohn, THL 
Outi Lyytikäinen, THL 
Mika Salminen, THL
Taneli Puumalainen, THL (suppleant)

Mötespromemorior 

Mötespromemoriorna från den nationella expertgruppen för bekämpning av antimikrobiell resistens finns på den finska sidan.
Expertgrupp för bekämpning av antimikrobiell resistens

Utlåtanden

Utlåtanden från den nationella expertgruppen för bekämpning av antimikrobiell resistens: