Vaccination av resenärer

Ta i god tid reda på vilka hälsorisker som finns på resmålet. Då hinner vaccinationer och andra förebyggande åtgärder ordnas före resan. Resenären kan vända sig till sin hälsostation för att få råd.  

En resenär som har kroniska sjukdomar eller är gravid bör diskutera resan med en läkare redan när resan planeras. 

Om den som ska resa är ett barn eller en ungdom ska man kontrollera att personen har fått vaccinationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet i Finland. Vid behov kompletteras eller påskyndas skyddet. 
Barnet som resenär (Resenärens hälsoguide, på finska)

Företagshälsovården bedömer om en arbetstagare behöver vaccineras på grund av risken i anknytning till en arbetsresa. Arbetsgivaren betalar de vaccinationer som personalen behöver för att skyddas mot risker i arbetet. 

Vilka vaccinationer behöver resenären och varifrån får man dem?

När behovet av vaccinationer bedöms måste man veta vart personen ska resa, när, hur länge och till vilka förhållanden.  

En resenär bör ha ett skydd mot följande sjukdomar:

 • stelkramp
 • difteri
 • polio
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • influensa, om resenären hör till en riskgrupp
 • COVID-19. 

Vaccinationer mot dessa sjukdomar får man kostnadsfritt från sin välfärdsområd. 

Resenären kan också behöva andra vaccinationer. Då krävs ett recept utskrivet av en läkare och man köper vaccinen på apoteket. 

Rådgivning om resor och vaccinationer ges också på privata läkarstationer.

Vaccin A–Ö

Resenärens hälsoguide innehåller

 • information om reserelaterade hälsorisker och hur man förebygger dem
 • information om vaccination av resenärer
 • en förteckning indelad enligt land över alla rekommenderade vaccinationer och vaccinationer som bör övervägas utifrån en riskbedömning. 

Resenärens hälsoguide (på finska)

Se också:

Resor och coronaviruspandemin