Material och presentationer om vaccination

Nedan har presentationer från webbutbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal som hållits 2018–2023 sammanställts i form av videor och diaserier. Eftersom presentationer är huvudsakligen endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal, uppfyller de inte helt tillgänglighetskriterierna. Presentationerna är indelade enligt ämne. Föråldrade presentationer har tagits bort.

Coronavirusvaccinationer 

Utbildningsmaterial om coronavirusvaccinationer  

Aktuellt om HPV-vaccinationer 30.11.2023

Bildspel: Aktuellt om HPV-vaccinationerna (pdf 1,34 Mb)

Bildspel: HPV-vaccinationstäckningen (pdf 3 Mb)

Webbutbildningen 7.9.2023

Bildspel: Om influensavirus och -säsonger (pdf 1,9 Mb)

Bildspel: Vi går mot influensasäsongen 2023-2024 (pdf 1,9 Mb)

Bildspel: Influensavaccintäckningen (pdf  1,2 Mb)

Bildspel: Ärenden som rör planering, organisering och förverkligande av influensavaccineringen (pdf 1,7 Mb)

Bildspel: Influensavaccinernas säkerhet och rapporterade biverkningar (pdf 522 kb)

Bildspel: Höstvinterns coronavaccination och utvidgning av pneumokockprogrammet (pdf 575 kb)

Webbutbildningen 25.5.2023

Bildspel: HPV-vaccinationerna på hösten 2023 (pdf 1,03 Mb)

Bildspel: Influensavaccinationerna på hösten 2023 (pdf 725 kb)

Bildspel: Coronavaccinationerna på hösten 2023 (pdf 417 kb)

Bildspel: Ändringar i rapporteringen av uppgifter om vaccinationstäckningen fr.o.m. 1.1.2023 (pdf 327 kb)

Webbutbildningen 16.3.2023

 Bildspel: Tuberkulos dvs. BCG-vaccinationerna ur rådgivningens synvinkel (pdf 275 kb)

 Bildspel: Vaccinationstäckning bland barnen i det nationella vaccinationsprogrammet (pdf 1,04 Mb)

 Bildspel: HPV-vaccinationer är till för alla unga (pdf 894 kb)

 Bildspel: THL och välfärdsområden behöver vaccinationsuppgifter - din roll är viktig (pdf 369 kb)

 Bildspel: Aktuellt om vaccinationer av studerande (pdf 725 kb)

Webbutbildningen 30.11.2022

Bildspel: HPV-vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet (pdf 565 kb)

Bildspel: Största delen av de finländska barnen får HPV-vaccinationen - Uppdaterad information om HPV-vaccinationstäckningen (pdf 874 kb)

Bildspel: Dokumenteringen av vaccinationsuppgifter, statistiksföring och dataöverföring (pdf 2,97 Mb)

Webbutbildningen 27.10.2022

Bildspel: Barnens vaccinationstäckning är utmärkt (pdf 2,3 Mb)

Bildspel: Dokumenteringen av vaccinationer och dataöverföringen påverkar vaccinationstäckningen (pdf 356 kb)

Bildspel: Aktuellt om influensa och coronavaccinationer (pdf 885 kb)

Bildspel: Pneumokockvaccinationer i det nationella vaccinationsprogrammet (pdf 228 kb)

Webbutbildningen 13.9.2022

Bildspel: Om influensan och influensasäsongerna (pdf 1,7 Mb)

Bildspel: Vi går mot influensasäsongen 2022-2023 (pdf 1,6 Mb)

Bildspel: Praktiska anvisningar om influensavaccinationerna (pdf 627 kb)

Bildspel: Planering, organisering och förverkligande av influensavaccinationerna (pdf 1,3 Mb)

Bildspel: Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa (pdf 421 kb)

Bildspel: Influensavaccinationstäckning (pdf 814 kb)

Bildspel: Dokumentering, registrering och dataöverföring av influenssavaccinationer (pdf 462 kb) 

Webbutbildningen 2.6.2022

Bildspel: Förvaring av vacciner (SlideShare)
Bildspel: Förvaring av vacciner (pdf 280 kt)

Bildspel: Kort information och aktuella frågor om vaccinationer (SlideShare)
Bildspel: Kort information och aktuella frågor om vaccinationer (pdf 369 kt)

Bildspel: Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren (SlideShare)
Bildspel: Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren (pdf 319 kt)

Webbutbildningen 31.3.2022

Bildspel: Förebyggande av infektionssjukdomar av personer som anländer från Ukraina (SlideShare)

Bildspel: Vaccination av flyktingar som anländer från Ukraina (SlideShare)

Bildspel: Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina (SlideShare)

Bildspel: Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar (SlideShare)

Bildspel: Dokumentering och registrering av vaccinationer - viktigt också i specialfall (SlideShare)

Bildspel: Aktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationerna (SlideShare)

Bildspel: Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärksammas redan vid mödrarådgivningen (SlideShare)

Aktuellt om HPV-vaccinationer 

Bildspel: Kort information om HPV-vaccinationerna (SlideShare)

Bildspel: Respons från fältet om hur pojkarnas HPV-vaccinationer förverkligats (SlideShare)

Bildspel: Uppdaterade uppgifter om hpv-vaccinationstäckningen (SlideShare) 

Bildspel: Nya forskningsrön om HPV-vaccinationer (SlideShare)

Bildspel: HPV-vaccinationer även för pojkar (SlideShare)

Bildspel: HPV-vaccinationen skyddar mot flera olika cancerformer (SlideShare)

Vaccinsäkerhet

Bildspel: Viktig information om vaccinationstekniken: Rätt plats för injicering och val av nål, då vacinationen ges i deltamuskeln (SlideShare)

Bildspel: Anmälan om misstänkt vaccinbiverkning (SlideShare)

Bildspel: Hur undersöks vaccinets säkerhet (SlideShare)

Bildspel: Vilka biverkningar kan vaccinerna ha? (SlideShare)

Video: Råd till hälsovårdspersonalen som möter klienter som ställe sig tveksamma till vaccination (YouTube 41 min)

Bildspel: Råd till hälsovårdspersonalen som möter klienter som ställe sig tveksamma till vaccination (SlideShare)

Vaccinationstäckning

Bildspel: Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda (SlideShare)

Bildspel: Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöverföring (SlideShare)

Video: Registrering av vaccinationer - Hur registreras de korrekt? (YouTube 7 min)

Bildspel: Registrering av vaccinationer - Hur registreras de korrekt? (SlideShare)

Allmänt om vaccinationer

Video: Vad har vi nått genom vaccination? (YouTube 28 min)

Bildspel: Vad har vi nått genom vaccination? (SlideShare)

Video: Vilken roll har läkaren i vaccinationsverksamhet? (YouTube 21 min)

Bildspel: Vilken roll har läkaren i vaccinationsverksamhet? (SlideShare)

Om den nya lagen om smittsamma sjukdomar

Bildspel: Detaljerad genomgång av paragraf 48 (SlideShare)

Bildspel: Paragraf 48 i lagen om smittsamma sjukdomar, mot vilka sjukdomar bör personalen och patienterna skyddas? (SlideShare)

Bildspel: Paragraf 48 i lagen om smittsamma sjukdomar och studerande som inleder arbetspraktik (SlideShare)

Om vaccinationsskydd

Video: Barnets rätt till vaccination - Hur bra skyddar vi våra barn? (YouTube 29 min)

Bildspel: Barnets rätt till vaccination - Hur bra skyddar vi våra barn? (SlideShare)

Video: Hur skyddar vaccinationstäckningen individen? (YouTube 30 min)

Bildspel: Hur skyddar vaccinationstäckningen individen? (SlideShare)

Video: Hur skyddar vaccinationstäckningen befolkningen? (YouTube 11 min)

Bildspel: Hur skyddar vaccinationstäckningen befolkningen? (SlideShare)

Hantering av vaccin

Video: Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång version (YouTube 18 min)

Bildspel: Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång version (SlideShare)

Video: Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? (YouTube 3 min)

Bildspel: Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? (SlideShare)

Video: Tumregler för vaccins hållbarhet (YouTube 3 min)

Bildspel: Tumregler för vaccins hållbarhet (SlideShare)

Video: Beställning och mottagande av vaccin (YouTube 3 min)

Bildspel: Beställning och mottagande av vaccin (SlideShare)

Video: Uppföljning av temperaturen i vaccinkylskåpet (YouTube 6 min)

Bildspel: Uppföljning av temperaturen i vaccinkylskåpet (SlideShare)

Video: Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt? (YouTube 2 min)

Bildspel: Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt? (SlideShare)

Resenärers hälsa

Bildspel: Småbarn som resenärer (SlideShare)

Bildspel: Malariaprofylaks för resenärer (SlideShare)

Bildspel: Dengue (SlideShare)

Bildspel: Vaccinskydd mot tetanus behövs även på resa (SlideShare)
 

Enligt vaccin

Meningokockvaccinationer

Bildspel: Meningokocksjukdomar i Finland (SlideShare)

Bildspel: Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet (SlideShare)         

TBE

Bildspel: Genomgång av hur TBE-vaccinationerna utförs (SlideShare)

Bildspel: Förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationerna (SlideShare)

HPV

Bildspel: HPV-vaccinets säkerhet har undersökts - det är tryggt att ta vaccinet (SlideShare)

Vacciner mot stelkramp

Bildspel: Vaccinationerna mot tetanus pågår även under COVID-19 pandemin (SlideShare)

Video: Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer (YouTube 41 min)
Bildspel: Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer (SlideShare)

Bildspel: Tetanussjukdomen (SlideShare)

Bildspel: Preventiv vård av stelkramp efter bit- och sticksår (SlideShare)

Bildspel: Nya rekommendationer för vaccination mot stelkramp för fullvuxna (SlideShare)

Vattkoppor

Bildspel: Ett år har gått sedan vaccinationerna mot vattkoppor startade - hur ser läget ut i dag? (SlideShare)

Video: Vaccinationerna mot vattkoppor inleds (YouTube 32 min)

Bildspel: Vaccinationerna mot vattkoppor inleds (SlideShare)

MPR

Bildspel: Rekordår för mässling (SlideShare)

Video: Mässling och MPR-vaccinationer (YouTube 10 min)

Bildspel: Mässling och MPR-vaccinationer (SlideShare)

Bildspel: MPRV–vaccin för 6-åringar (SlideShare)

BCG

Bildspel: Screening för tuberkulos hos invandrare (SlideShare)